Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnidet Mål och utvecklingsplan Språk vt 18

Skapad 2018-01-31 14:23 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Björnidet

Ansvarig person

Marie 

Titti

Annki

Annika

Kapitel från LpFö

Utveckling &lärande kap 2.2

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

Utveckling pågår när:

1. Vi ser att barnen visar sådan trygghet och nyfikenhet som inbjuder till ömsesidig kommunikation mellan både kamrater och vuxna.

2. Vi ser att barnens olika språkliga kompetenser såsom tal, kroppsspråk, musik, skapande och drama utvecklas och blir en naturlig del i deras sätt att kommunicera. 

3. Vi ser att barnens förmåga till att förstå ett textinnehåll / saga utvecklas och att förmågan att själv skapa berättelser ökar. 

 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Vi pedagoger fördelar oss bland barnen så att vi blir tillgängliga. Organiserar i mindre gruppkonstellationer så att uppmärksamhet till enskilda barn blir möjlig vilket också främjar dialogen bland barn och vuxna. Innelek och utelek varvas under dagen i halvgrupp.

2. Vi bygger vårt långsiktiga projekt via drama och skapande för att säkerställa att barnens olika språkliga kompetenser tillvaratas. Ett kärlekstroll som saknar kamrater att älska blir en utgångspunkt för barnen att hitta en lösning till. Vidare planeras att använda berättande, lyssnande, samtalande, fantiserande och skrivande/ tolkande att bli ett sätt att följa upp och bearbeta barnens lösningar. 

3. Vi planerar att introducera och motivera  barnen till berättande genom att använda drama och vara en lyssnande pedagog. Genom att använda Blueboten kan ett sätt att ytterligare bearbeta och fantisera runt trollen praktiseras där även språkliga begrepp som läge, riktning och antal verbaliseras. Parralellt med detta använder vi böcker som bidrar till samtal och lärande om ämnet.

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

1. 

2.

3.

 

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Kopplingar till läroplanen

  • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: