Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Om mig"

Skapad 2018-01-31 14:23 i Noltorpsskolan Alingsås
Detta är den aktuella mallen som skolor utgår från när de gör sina pedagogiska planeringar. Denna mall utgår från det förslag vi fick från Helena Moreau, 111209.
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Kommunikation
Vi kommer att arbeta med temat "Om mig" och det som är viktigt för mig. Vem är jag, hur ser jag ut, var bor jag, vilka ingår i min familj, vad tycker jag om mm. För att kommunicera runt detta kommer vi att använda tal, tecken och bilder. Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer dokumentera i Ipaden.

Innehåll

 

Arbetsområde: Om mig

Vi kommer att arbeta med tema "Om mig" under vårterminen.

Vi startar med frågorna Vem är jag? Hur ser jag ut?  Likheter och olikheter mellan eleverna i klassen?

Vi samlar allt material till en bok eller en film Ipaden.

Vi dokumenterar i appen Rätt Visat "om mig".

 

 

Konkreta mål:

Du ska få mer kunskap om dig själv. 

Hur du ser ut? Vilken ögonfärg, hårfärg mm du har?

Finns det några likheter och olikheter mellan oss i klassen.

Känna igen / läsa mitt namn.

Hur gammal du är och när du fyller år.

Hur det ser ut där du bor: mitt hus, mitt rum, min familj mm. 

 

 

Bedömning:

Du ska kunna rita ett självporträtt med ögon, näsa, mun, öron , hår i rätt färg och rätt placering.

Du ska kunna visa att du lärt dig med hjälp av text, tal, bilder eller tecken.

 

 

Undervisning:

Vi kommer börja med att titta på hur jag ser ut. Vi tar spegel till hjälp och benämner ögonfärg, hårfärg mm.

Vi tittar på likheter och olikheter mellan eleverna i klassen.

Vi ritar självporträtt.

Vi samtalar om hur gammal du är och när du har födelsedag.

Du kommer att få uppgifter som tex ta kort på din familj, ditt hus, ditt rum mm.

Vi kommer att använda olika begrepp inom arbetsområdet.

Du kommer att dokumentera ditt arbeta i Ipaden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: