Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik

Skapad 2018-01-31 14:55 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Kullerbyttor, hjulningar, handstående, hopp och volter
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi ska lära oss och öva på att göra olika typer av kullerbyttor, hjulningar, hopp, samt stå på händer, prova på trampet och möjligtvis göra volter.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 6, Vårterminen 2018

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 

 

Se nedan

Centralt innehåll

 Se nedan

Kunskapskrav och bedömning

 Se nedan

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi börjar med uppvärmning i form av någon lek eller moment som eleverna får vara med att bestämma. Jag visar sedan eleverna hur diverse aktiviteter och rörelser ska gå till på ett kontrollerat och säkert sätt. Därefter försöker eleverna göra det. beroende på deras förmåga ger jag dem ytterligare rörelser för att utmana dem.

 

Vi tittar på följande förmågor

Att du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och att du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.

 

Att du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Att du kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

 

Elevens ansvar och inflytande

Du ska ha med dig nödvändig utrustning inför varje lektion, lyssna vid genomgångar och samlingar och vara aktiv på lektionerna.

Du som elev får gärna komma med förslag på lämpliga uppvärmningsövningar/lekar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: