Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara din vardag år 8 - Hkk (Vt. 20)

Skapad 2018-01-31 14:56 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
I det här arbetsområdet får du lära dig hur du kan klara av din vardag med hänsyn till t ex hälsa, ekonomi och miljö. Vi planerar och tillagar måltider, näringsberäknar, kostnadsberäknar, tvättar och städar m.m.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Det här ska du kunna:

 • du ska kunna planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, t ex städning, diskning och tvätt.
 • du ska kunna använda metoder (matlagning, städning), livsmedel och utrustning på ett säkert sätt
 • motivera val och handlingar vid matlagning, städning samt inköp m.m.
 • kunna berätta och ge omdöme om hur arbetsprocessen påverkar resultatet
 • resonera om hur  man sätter ihop en varierade respektive balanserad måltid och hur densamma kan anpassas efter individuella behov, t ex allergier, energibehov
 • resonera om hur våra val och handlingar i hemmet påverkar utvecklingen ur ett ekonomiskt, ekologiskt samt hållbart socialt perspektiv.


I undervisningen kommer vi att arbeta med

 • bakning och matlagning samt olika metoder för detta
 • beräkning av mängder vid matlagning
 • redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa kan användas på ett funktionellt och säkert sätt
 • hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel
 • individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov
 • hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande
 • ställningstaganden vid val av varor och tjänster, t ex vid inköp av kläder och livsmedel utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • jämförelser av olika produkter utifrån några olika aspekter, t ex pris och kvalitet.
 • hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa
 • hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror

 

Planering för genomförande

 1. Intro. och näringslära
 2. Tvätt - stationssystem
 3. Tillaga ett matbröd
 4. Tillaga en soppa
 5. Tillaga en måltid färs/sojafärs
 6. Tillaga en måltid fisk/linser
 7. Tillaga en måltid kyckling/quorn
 8. Planering av praktiskt prov
 9. Uppsamling - förberedelse inför praktiska proven m.m.
 10. Praktiskt prov 1/annan uppgift
 11. Praktiskt prov 2/annan uppgift
 12. Praktiskt prov 3/annan uppgift

 

Betyg och bedömning

Hur får du visa dina förmågor?

 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, t ex tvätt, rengöring, sopsortering
 • bakning
 • tillaga måltider, t ex av det man har hemma samt med tekniska hjälpmedel
 • planera en egen provlunch
 • tillaga en egen provlunch
 • skriva omdömen om arbetsprocessen
 • resonera kring hälsa, ekonomi och miljö.


Filmer

Näringsämnen                       https://app.studi.se/l/naeringsaemnen
Kolhydrater i maten               https://app.studi.se/l/kolhydrater-i-maten
Fetter i maten                        https://app.studi.se/l/fetter-i-maten
Protein i maten                      https://app.studi.se/l/protein-i-maten
Vitaminer                               https://app.studi.se/l/vitaminer                             
Mineraler                               https://app.studi.se/l/mineraler

Uppgifter

 • Klara din vardag - temahäftet

 • Tips på hur du kan utveckla ditt resonemang

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: