Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Arbetsområde 1 VT18

Skapad 2018-01-31 15:39 i Östra skolan Falun
Matematikboken Alfa kapitel 4
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 4 i läromedlet Alfa. Algoritmer inom multiplikation och division.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från det centrala innehållet i läroplanen:

Konkretisering av mål

Du skall kunna räkna multiplikation i flera steg.

Du skall kunna räkna multiplikation med uppställning.

Du skall kunna räkna kort division.


Arbetssätt - undervisningen

Gemensamma genomgångar

Diskussioner vid arbetet kring matematiska problem.

Enskilt arbete i läromedlet. 

Hemuppgifter kopplade till läromedlet. 

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid genomgångar och diskussioner. 

Jag bedömer uträkningar som du presenterar i ditt häfte vid arbete med läromedlet eller vid hemuppgift. 

 

.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: