Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jonglering

Skapad 2018-01-31 15:57 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Jonglering Flowersticks
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vecka 8 ska vi ha jonglering på idrotten. Vi kommer lära oss att jonglera med tre bollar samt att jonglera med flowersticks.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 8, vårterminen 2018

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 

 

Se nedan

Centralt innehåll

 Se nedan

 

Kunskapskrav och bedömning

 Se nedan

Så här kommer vi att arbeta:

Läraren förklarar först för hela klassen hur de olika redskapen används. Sedan provar halva klassen bollarna och halva klassen flowersticks så skiftar de efter halva tiden har gått. Detta sker båda lektionerna. 

 

Vi tittar på följande förmågor

Att du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och att du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.

 

Att du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Att du kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

 

Elevens ansvar och inflytande

Du ska ha med dig nödvändig utrustning inför varje lektion, lyssna vid genomgångar och samlingar och vara aktiv på lektionerna.

Du som elev får gärna komma med förslag på lämpliga uppvärmningsövningar/lekar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: