Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner - amerikanska, franska och industriella

Skapad 2018-01-31 15:58 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap
När du hör ordet revolution tänker du kanske tillbaka på 1700-talet och halshuggna kungar. Men det finns även andra revolutioner, både historiska och nutida. I detta arbetsområdet tittar vi närmare på den industriella revolutionen och några som hör till vår egen tid. Några av de frågor du kommer att få svar på under de här veckorna är bland annat följande: Varför flöt det flera ton te i vattnet i staden Boston? Varför var de franska kungabarnen så lika en viss svensk adelsman? Vem var ”Spinning Jenny”?

Innehåll

I slutet av 1700-talet inträffar flera händelser som för alltid kom att förändra utvecklingen i världen. Det som inleds i Amerika, fortsätter i Frankrike och avslutas 120 år senare med att första världskriget stod i begrepp att börja är det som vi ska arbeta med framöver.

Vi kommer under arbetet att träffa på hemska händelser med våld och avrättningar. Du kommer träffa på barnarbete, halshuggningar och fruktansvärda övergrepp som européerna begick runt om i världen. 

Men under de här veckorna kommer du också att träffa på början på vårt moderna samhälle, en höjd levnadsstandard, nya spännande uppfinningar och idéer och en väldigt positiv syn på framtiden. Några av de frågor du kommer att få svar på under de här veckorna är bland annat följande: Varför flöt det flera ton te i vattnet i staden Boston? Varför var de franska kungabarnen så lika en viss svensk adelsman? Vem var ”Spinning Jenny”? 

 

Syfte och mål

För att du ska anses ha uppnått godkända nivåer bör du vid slutet av arbetsområdet kunna förklara följande:

• Orsaker och följder av de olika revolutionerna.

• Huvuddragen (alltså händelseutvecklingen i stora drag) av revolutionernas förlopp.

• Hur de tre revolutionerna förändrade livet för ”vanligt” folk.

 

För att nå högre nivåer ska du i samband med ovan nämnda mål kunna ge underbyggda argument för dina åsikter. Du försöker beskriva hur händelserna hänger ihop och försöker efter bästa förmåga redogöra för kopplingar mellan händelserna då och det nutida samhälle du lever i. Kanske till och med fundera på hur ditt liv hade kunnat se ut om t ex den franska revolutionen aldrig hade ägt rum?

 

Arbetssätt och redovisning

Det här arbetsområdet kommer att delas in i tre delar.

1. Den amerikanska revolutionen 1776-1783       (2 veckor)

2. Franska revolutionen                1789-1815       (3 veckor)        

3. Industriella revolutionen       ca 1750-1910      (3 veckor)

Till varje del kommer ni få ut ett antal frågor som ni ska besvaras under projektets gång. Ni ska lämna in frågorna tillsammans med era svar i ett stort dokument i Classroom senast torsdagen den 12/4. 

Ni kommer bedömas löpande under arbetsområdet. 

Bedömning

Se matris nedan.

Matriser

Hi Sh
Revolutioner

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsatta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: