Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kopia till Byskolan - Etiska modeller

Skapad 2018-01-31 17:57 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Etik och moral handlar om synen på vad som är rätt och fel. Vi kommer att prata om etik som uppfattningar om vad som är rätt och fel och moral om vad som är rätt och fel i olika specifika valsituationer. Vi diskuterar klassiska etiska dilemman så som dödsstraff och dödshjälp. Huvudspåret är: Hur motiverar man olika ställningstaganden utifrån olika etiska modeller?

Innehåll

Självbedömning och bedömningsavstämning

För att ni ska bli mer delaktiga i ert lärande och för att bedömningen ska bli tydligare kör vi självbedömning efter genomfört prov. 

Eleven får sedan kortfattat skriva vad som gick bra och vad eleven behöver tänka på inför nästa bedömningstillfälle. 

När jag sedan blivit klar med min bedömning kör vi en gemensam bedömningsavstämning i klassen. 

 

Bedömningsaspekter

I vilken utsträckning eleven...

• Belyser moraliska frågeställningar ur olika perspektiv

• Använder sig av för- och motargument

• Använder fakta, konkretiseringar och logiskt resonerande

• Använder relevanta etiska begrepp med precision

• Använder etiska modeller i relevanta sammanhang

 

Länk till skolverkets prov som vi har utgått ifrån

https://bp.skolverket.se/delegate/download/test?testGuid=0EF43980317E4786BDC30E733C1AF5D7

Alla elever har möjlighet att skriva inom ramarna för det anpassade provet som finns bifogat nedan.

 

Länk till bedömningsanvisningarna

https://bp.skolverket.se/delegate/download/test/assessmentinfo?testGuid=0EF43980317E4786BDC30E733C1AF5D7

Uppgifter

  • Anpassat prov - Etik och moral 18/1

Matriser

Re
Etiska modeller

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Etiska modeller
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven behöver träna på att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar för att lära sig föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och lära sig använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: