Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2018-01-31 18:28 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Vi ska arbeta med att läsa, analysera och diskutera ett flertal noveller. Dessutom avslutar vi med att du ska skriva en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska arbeta med att läsa, analysera och diskutera noveller. Dessutom avslutar vi med att du ska skriva en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta området ska du kunna:

 • veta hur en novell är uppbyggd
 • skriva en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad.
 • visa att du kan använda grundläggande stavningsregler och skiljetecken.
 • possessiva pronomen
 • Arbetssätt

  • Läsning av noveller,
  • Träna på olika delar som behövs för att skriva en novell.
  • Skriva en egen novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (novell)

Du behöver träna mer
E
C
A
Koppling till uppgiften
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du följer instruktionen. Du använder dig av den mall som finns. .
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en novell.
Du följer instruktionen. Du använder dig av den mall som finns.
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer
Du skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Du skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer .
Struktur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Din novell är enkel men har en stegring i händelser. Du har styckeindelning, en början, ett mitt och ett slut. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Du har meningar som hänger ihop och är förståeliga.
Din novell är utvecklad och har en tydlig stegring i händelser. Novellen är sammanhängande och begriplig. Du har en fungerande styckeindelning, inledning, händelse och avslut. Du har meningar som hänger ihop och fungerar bra.
Novellen är mycket sammanhängande och begriplig. Du har tydliga styckeindelningar, bra inledning, händelse och avslut. Du har meningar som hänger ihop och fungerar mycket bra.
Språk och stil
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du har ett enkelt ordval. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av novellen.
Du har ett varierat ordval och ordvalet passar innehållet i novellen. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Du har ett träffande, varierat och specifikt ordval och det passar innehållet i novellen väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du följer i huvudsak skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: