Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småfåglar på vintern

Skapad 2018-01-31 20:27 i Skuttunge skola Uppsala
Vi ska lära oss några vanliga fåglar och hur de lever och bor på vintern.....
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Vi ska lära oss några vanliga fåglar i vår närmiljö och hur de lever och bor under vintern

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Förstå innebörden av fåglars livscykler.
Förstå sambandet mellan olika fågelarter.

Konkretisering av mål

Vi ska lära oss:
Hur fåglarna lever och bor på vintern.
Hur de låter och ser ut.
Vad fåglarnas olika delar heter.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både i grupp och enskilt med detta arbete.
Du kommer att:

Se på film och bilder samt läsa/titta i böcker om olika fåglar                                                                                                          Fältstudier
Skriva faktatext
Rita och måla fåglar
Träna och öva dig på att känna igen olika fåglar och dess sång

Bedömning

Du ska visa att du kan:
Beskriva några av Sveriges vanligaste fåglar (blåmes, bofink, ladusvala, talgoxe, domherre, koltrast och hackspett) 

Berätta hur de får tag på mat

Berätta vad fågelns olika delar heter och var de sitter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv
Småfåglar år 1

Samlad kunskap om fåglar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Du visar och berättar om en fågels kroppsdelar(kännetecken)
 • NO
Du kan med hjälp av en bild på en fågel peka och benämna de kroppsdelar som i huvudsak kännetecknar en fågel
Du kan utan bild berätta om hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna.
Du kan utan bild berätta om hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna och med rätt begrepp för fågelkroppen
Namnge
Du namnger och beskriver några vanliga svenska stannfåglar.
 • NO  1-3
Du namnger en eller ett par stannfåglar och visar med fotografiska bilder att du vet hur de ser ut
Du namnger minst 2-3 stannfåglar beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder.
Du namnger minst 3-6 stannfåglar beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder
Obsevera
Du beskriver samband mellan årstidsväxlingar och hur fåglar påverkas och lever
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du förklarar med hjälp av stöd från en vuxen vad som händer med fåglar i Sverige när årstiderna växlar
Du förklarar på egen hand och med hjälp av bilder vad som händer med fåglar i Sverige när årstiderna växlar
Du förklarar på egen hand och utan hjälpmedel vad som händer med fåglar i Sverige när årstiderna växlar
Skriva
Du skriver en enkel faktatext om en fågel.
 • Sv  1-3
Du skriver en enkel faktatext om en fågel tillsammans med en vuxen och en kompis.
Du skriver en enkel faktatext om en fågel ihop med en kompis.
Du skriver en enkel faktatext om en fågel på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: