Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9 VT-18 Låtskrivarprojekt

Skapad 2018-01-31 21:41 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
En kurs där eleverna skapar en låt och redovisar den i form av en inspelning.
Grundskola 9 Musik
I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla dina låtskrivartalanger. Uppgiften är att skriva en låt/visa/ballad/sång som berättar om känslor eller vill förmedla ett budskap.... eller bara är fin ändå.

Innehåll

Syfte / Mål

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Kursens innehåll / Arbetsgång

Uppgift
Ni ska skriva en låt.
Låten ska bestå av ackord, melodi och gärna text. 
Vilket/vilka instrument ni väljer att skriva för bestämmer ni själva. Något ackordinstrument (piano eller gitarr) bör dock finnas med.
Dokumentera alltid det ni vill komma ihåg till nästa lektion!

Förslag på arbetsgång
1. Välj en tonart och lär dig/er ackorden i den tonarten. Kolla på ackord-listan i dokumentet "Ackord att välja på i olika tonarter" som du hittar i musikskaparuppgiften på Classroom. 
2. Sätt ihop några av ackorden och prova vilken ordning som låter bra. 
3. Bestäm dig/er för vilka ackord du ska ha i vers och refräng, det kan vara samma ackord i både vers och refräng men man kan även växla i refrängen. (Tänk på att inte göra det för svårt)
4. Sjung (eller spela) en melodi till ackorden.
5. Börja eventuellt jobba med texten.
6. Arrangera låten: Hur ska de olika instrumenten spela och när?
7. Öva!
8. Här blir det dags att låta några klasskamrater få lyssna och tipsa.
9. Ändra om det behövs och öva mer!
10. Dags för gruppen att spela in låten.

En del tycker att det är lättare att börja med texten eller med ett gitarriff eller en pianoslinga eller liknande. Ni bestämmer själva i gruppen hur ni börjar. Fastnar ni på någon del, gå vidare till något annat. Utnyttja lektionstiden väl. Tiden går fort!!!
Ni ska i gruppen skriva ner och lämna in er ackordföljd och text när den är färdig. Ni ska även skriva ner vad låten har för form.

Redovisning

Den färdiga låten ska redovisas på två sätt:

 1. Ackord, Formschema och eventuell låttext (på samma papper). Lämna in till Maria.
 2. Inspelning som ska lämnas in till Maria.

Kunskapskrav

Efter arbetsområdets slut kommer jag att bedöma dig i följande aspekter:

 1. Kvaliteten i musicerandet på det/de instrument som du väljer att spela er låt på.
 2. Musikskapande.
 3. I de fall som ni har kombinerat er musik med någon annan uttrycksform, t ex en text, kan jag bedöma även den aspekten som heter "Kombinera musik med andra uttrycksformer". 
 4. Drivande kraft i musicerandet. Hur du jobbar med att ta initiativ när ni skapar musik tillsammans. 

Se matrisen nedan för exempel. Jag bedömer dig dock i din ämnesmatris här på Unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik år 9 VT-16 Låtskrivarprojekt

Skapa musik
Utifrån egna musikaliska idéer bidrar du till att skapa er låt. Du prövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma t ex en låt som har en i huvudsak fungerande form. Du kan kombinera musiken med texten så att de i någon mån samspelar.
Utifrån egna musikaliska idéer är du aktiv i arbetet med att skapa er låt. Du prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma t ex en låt som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Du kan kombinera musiken med texten så att de relativt väl samspelar.
Utifrån egna musikaliska idéer är du aktiv och en av de mest drivande i arbetet med att skapa er låt. Du prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma t ex en låt som har en fungerande form och karaktäristisk stil. Du kan kombinera musiken med texten så att de väl samspelar.
Spela musik
Med stöd av andra deltar du aktivt när ni spelar och sjunger er låt. Du har visst flyt och tajming i ditt spel/ din sång och är med i hela eller delar av låten.
Du deltar i hela låten i grupp eller som solist när ni spelar och sjunger. Du har en relativt god ton- och rytmsäkerhet och hittar oftast rätt i ackordbyten, melodi och tajming. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten.
Du deltar i hela låten i grupp eller som solist när ni spelar och sjunger. Du har en god ton- och rytmsäkerhet, hittar rätt i ackordbyten, melodi och tajming och spelar med passande karaktär. Du anpassar din stämma väl till helheten.
Exempel på hur låten kan "se ut" på respektive nivå
Låten har en enkel form. Ackord och/eller melodi i vers och refräng låter ganska lika.
Låten har en mer varierad form. Den innehåller ackord och melodi. Vers och refräng har olika karaktär. Kanske finns fler delar med i låtens form.
Låten har en varierad form med flera delar av olika karaktär. Den innehåller ackord och melodi. Låten känns genomtänkt och har en väl fungerande form. Delarna passar ihop och följer på varandra på ett naturligt sätt. Man hör att det har funnits en tanke även kring inspelningen, t ex hur och när de olika instrumenten spelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: