Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI Kemiska reaktioner och några tillhörande begrepp

Skapad 2018-01-31 22:21 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Kemi
En kemisk reaktion, ingenting försvinner, allt finns kvar - kan det verkligen stämma?

Innehåll

 

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om,

några ord och begrepp som är grunden i all kemi

   atomer och molekyler

   grundämnen och kemiska föreningar

   kemiska reaktioner t ex fotosyntes och förbränning   

   fysikaliska omvandlingar - övergång mellan fast, flytande och gas

   brandtriangeln

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

   använda ett undersökande arbetssätt med demonstrationer och laborationer, till exempel förbränning av propan, lågfärger hos metallsalter, brinnande sedeln och vattnets olika aggregationstillstånd     

   samarbeta med kompisklasserna i åk 1 

   läsa faktatexter enskilt och gemensamt samt svara på tillhörande frågor

   använda kulmodeller för att bygga olika molekyler

  söka fakta i filmer

  ha gemensamma diskussioner

  rita förklarande bilder

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper när du:

   deltar i diskussioner

   ställer egna frågor

   svarar på frågor och diskuterar fakta från t ex texter och film

  arbetar på lektionen med olika laborationer och övningar

  svarar på skriftliga och muntliga prov

 

Prov

Vecka 9, onsdag 28/2

Vid repetition använd gärna faktablad, se nedan och arbetsbok. Arbetsboken arbetar eleverna med på lektionerna och de kommer att få ta hem den i vecka 8. Det är bra om arbetsboken sedan tas med på provdagen.

Uppgifter

 • Faktablad till arbetsområdet i kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: