Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att tala och lyssna

Skapad 2018-02-01 08:49 i Dalskolan Tyresö
Grundskola F
Bedömningsområden för momentet

Innehåll

Under ett par veckor framöver kommer vi att arbeta med det muntliga inom Svenska. Här kommer lite utdrag från Skolverket för att visa på vad som kommer att bedömas.

 

SVENSKA PLANERING: Att tala och lyssna

Syfte

“...ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.”

Centralt Innehåll

Tala, lyssna och samtala

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Kunskapskrav E

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.Arbetsområde: Kapitel 3 (s. 88-109)

 

Vi kommer att

  • ta del utav olika typer av dialoger, tal och hörövningar

  • framställa redovisningar med digitalt material

  • öva på muntligt framträdande samt att lyssna på varandras muntliga framträdanden (ex. tal, debatt, redovisning)

  • skriva dialoger och tal, anpassade efter syfte / publik / ämne

 

Momentets arbetsgång kommer att genomföras både i grupp och individuellt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: