Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mustang! Ett arbete om hedersrelaterat våld

Skapad 2018-02-01 09:16 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska Samhällskunskap
Det finns ett underliggande hot i Mustang som vad som skulle kunna hända om de fem systrarna inte gjorde som de blev tillsagda. Frihet och fängelse ställs mot varandra. Hederskultur ger mannen rätt till heder och lag.

Innehåll

 

Att genomföra!

1. Börja med att formulera dina egna "hot" som existerar i vardagen. Allt från litet till stort. (ex;vis vågar du gå hem ensam på kvällen)

2. Ta reda på definitionen av  patriarkat samt matriarkat. (Svenskan)

 

3. Ge exempel på patriarkalt våld i filmen.

 

4. Ge exempel på matriarkalt våld i filmen.

5. Gemensam gruppdiskussion om filmen. Använd ovan frågor i diskussionen.
- Vad fångade in dig

- Hur ser samhället ut i Turkiet jämfört med Sverige. Har dessa problem följt med även till Sverige? Varför? Varför inte? (sh)

 

6. Vad är egentligen tvångsgifte? Läs mer på Amnestys hemsida.

- Din vän öppnar upp sig och berättar att hon misstänker att hennes föräldrar är på väg att gifta bort henne. De har planerat en resa tillbaka till Turkiet de pratar om att semestra och hälsa på släkten men hon hörde något helt annat då de trodde att alla sov. (sh)

- Vad gör du som vän nu? Har du inga svar hjälp henne att hitta hjälp! Hur gör du? Gör samma sak! (sh)

7. I grupp läs kvinnokonventionen.  Välj ett par av konventionens artiklar och sätt dem i relation till  filmen. Ge exempel! (Sh)

 

- Behöver vi justera lagar och praxis så att kvinnor inte diskrimineras? (sh)

 

Textanalys

Nu till denna analys, lyssna och läs in dig på följande tal!

Fadimes tal i i sveriges riksdag. (Svenska, samhälle).

Chimamanda Ngozi Adichie tal ”We should al be feminists”. (sh)

 

Samtal om filmens dramaturgi och innehållet utifrån begreppen, tvångsgifte, patriarkat och matriarkat. (sv)

Textanalys av Fadimes tal enligt analyschema i Svenka Impulser 3. (sv)

 

 

 

 

Uppgifter

 • Samtal om dramaturgi och typiska begrepp kopplade till filmen Mustangs handling

 • Inlämning för arbetet om Mustang

 • Reflektionsprotokoll på Mustang om att fly!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt och nyanserat deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven ger välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifierar orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: