Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 7 - My Travel Diary

Skapad 2018-02-01 11:12 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Arbete kring musik, artister och sångtexter enl section 1 i Wings 7 Blue.
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going to write a travel diary about your trip to America.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

formulera dig och kommunicera i tal och skrift

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

BEDÖMNING - DESSA FöRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS - DESSA VISAR DU GENOM ATT

-     förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter – du läser och värderar den fakta du hittar

-     formulera dig och kommunicera i tal och skrift - vi läser och diskuterar varandras resedagböcker

-     använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd – du lär dig och använder nya ord

-     anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – du skriver och berättar muntligt om din resa för dina klasskamrater

-     reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används – du söker och presenterar fakta om de platser du ”besöker”Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Background

You are going to America. The reason for this is optional. You can write as whoever you like. Money is no problem; you can travel the way you want, by plane, train, by car or submarine.

 

On your way you are going to visit at least two typical tourist attractions in USA. You can choose one place yourself but at least one of them must be either:

Gettysburg, Grand Canyon, Cape Canaveral, the Amish people in Pennsylvania, Graceland, Alcatraz, Little Big Horn.

 

You are also going to visit at least two cities in USA. You can pick one city yourself but the other must be one of the following cities:

New York, Boston, St Louis, Detroit, Chicago, Atlanta, Dallas, Seattle, Los Angeles, Philadelphia, San Diego, Miami.

 

 

Assignments

1. You are going to write a travel diary based upon your experiences. In this diary, you start with the flight across the Atlantic and end with the return to Sweden. You are going to include facts about the places and cities you visit, both historical and cultural. Your diary is to be handed in to me on Friday week 6. It should be 3-5 pages written in Classroom, Times 14, 1.5 space.

 

If you can come up with a story in this diary (for instance that you are a secret agent on a mission or looking for a missing person) it is for the better. This might give you a reason to go to different places in a certain order and keep your diary together.

 

2. You are also going to present one of the cities and one of the places you have visited. You will do this in fram of the class. Prepare your presentations using some sort of digital media (e.g. pictures).

 

How to get started

 

 

  1. Introduction: write a short introduction where you tell the reader about where you are going and about the places you will visit.

  2. Your first diary entry is written on the plane to your destination.

  3. You don’t have to write every day. It is up to you if you want to write in past or present tense (if you are describing something you are doing right now or something you have done earlier that same day or earlier that week). It is important to note that the purpose of this assignment is to write a diary, and that is something you are constantly writing in, not every day but at least some days a week.

  4. You are writing about your experiences. Be sure to tell the reader about what you see and what you are doing. Don’t forget about comparing cultural and historical events with your own experiences living in Sweden, or other knowledge about people’s differences in culture and history.

  5. Depending on what tense you use in your entries, make sure it is constant throughout the text (entry).

 

 

Good luck!

 

PLAN

week 6            Introduction, plan your diary, research, writing

week 6-10           Writing 

week 10                  Hand in

week 11            Presentation

 

 

UTVÄRDERING:

1. Vad tycker jag om arbetsområdet?

2. Vad har varit lätt?

3. Vad har varit svårt?

4. Vad behöver jag träna mer på när jag skriver denna typ av text på engelska?

5. Vad behöver jag träna mer på när jag håller muntlig presentation på engelska?

6. Vad behöver jag för hjälp / stöttning i mitt arbete?

7. Vad har jag lärt mig?

8. Sett till kunskapskraven, vad har varit lätt respektive svårt?

 

Matriser

En
Travel Diary

Rubrik 1

E
C
A
Förstå talad engelska och texters budskap
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra för, diskutera och kommentera innehåll samt agera utifrån budskap och instruktioner
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Jämföra olika områden där engelska används med egna kunskaper och erfarenheter
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: