Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden i en Pizzakartong Åk 5

Skapad 2018-02-01 11:20 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Geografi Svenska
Norden-i en Pizzakartong Vecka: 5 - 10

Innehåll

MÅL - Vi fokuserar på förmågan/förmågorna att…

GEOGRAFI

·          Utforska  och analysera samband mellan människa, samhälle och natur i olika dela av Norden.

 

·          Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier och tekniker

SVENSKA

 • ·          Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 • ·          Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Centralt innehåll –Vi kommer att arbeta med

GEOGRAFI

Livsmiljöer.

 • ·          De nordiska natur och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning
 • ·         Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattens betydelse, dess fördelning och dess kretslopp.
 •   Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Geografiska metoder

 • ·         Nordens namngeografi

 

 • ·        Centrala ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi
 • SVENSKA

  Språkbruk

  ·          Språkbruk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem.

  Läsa och skriva

  ·          Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt urskilja textens budskap, både uttalande och sådant som står mellan raderna.

 •  

Formulärets nederkantUndervisning - konkretisering                                                       

För att komma in i ämnet igen kommer du att starta med att bekanta dig med begreppet Geograf. Tillsammans i klassen kommer vi att läsa boken om Andre’s Ballongfärd. Här kommer du att utveckla din förmåga att resonera om texter samt samtala om läsupplevelser. För att skapa förståelse för hur det ser ut i olika delar av Norden kommer du också att åter igen träffa  Meridiana i Geografens testamente.

Genom lektioner, filmer, kunskapsvägg,kartor och genom begreppen natur, läge, naturresurser, befolkning, historia, ekonomi tränar du din förmåga att utforska  och analysera samband mellan människa, samhälle och natur i olika dela av Norden.

För att träna din förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier och tekniker kommer du utifrån begreppen  att bygga och skriva om ett nordisktland i en pizzakartong.

 

 

För att träna din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer kommer du att bekanta dig med och göra jämförelser mellan de nordiska språken.

Bedöming:

 • ·         Du visar din förmåga att utforska  och analysera samband mellan människa, samhälle och natur i olika dela av Norden genom skriftligt prov.
 • Du visar din förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier och tekniker genom att redovisa Norden i en Pizzakartong
 • ·          Du visar din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer genom Tummen upp test (Tellus)

 

 • ·         Du visar din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS16651                                                Sverige

 

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=3                                                                               Norge

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS16653                                               Danmark

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS16654                                               Finland

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS16655                                               Island

 

 

 

 

 

 

 •  

 

·         

Matriser

Sv Ge
Norden i en Pizzakartong Åk 5

Jag håller på att lära mig
Novis
Gesäll
Mästare
JAG...
utforskar och analyserar samband mellan människa, samhälle och natur i olika dela av Norden Eleven har kunskaper om samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
svarar med stöd på frågorna
svarar på frågorna på ett enkelt sett
svarar på frågorna på ett utvecklat sett med exempel och mer än ett led
svarar på frågorna på ett väl utvecklat sett med kopplingar till egna erfarenheter och i flera led
JAG....
vet var olika orter, berg, sjöar, länder finns på kartan Eleven har kunskaper Nordens namngeografi och visar det genom att med säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
behöver stöd för att vet var några länder, orter, berg, sjöar ligger och kunna placera ut dessa på kartan
vet var några länder, orter, berg, sjöar ligger och kan placera ut dessa på kartan
vet var flera länder, orter, berg, sjöar ligger och kan placera ut dessa på kartan
vet var de flesta länder, orter, berg, sjöar ligger och kan placera ut dessa på kartan
JAG....
gör geografiska analyser av omvärlden och värderar resultaten ed hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier och tekniker Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i fungerande sätt, samt för resonemang om olika källors användbarhet.
behöver stöd för att nvända kartor, diagram och geografiska källor för att svara på frågor resonera om de nordiska länderna
använder kartor, diagram och geografiska källor för att svara på frågor om de nordiska länderna
använder kartor, diagram och geografiska källor för att svara på frågor resonera om de nordiska länderna
använder kartor, diagram och geografiska källor för att svara på frågor resonera om och dra slutsater och göra jämförelser mellan de nordiska länderna
JAG....
läser och analyserar skönlitteratur och andra texter för olika syften. Eleven skam utifrån egna erfarenheter tolka och föra resonemang om budskap i olika verk samt beskriva upplevelsen av sin läsning.
behöver läshjälp och stöd när du resonerar om om boken
läser boken och gör mina uppgifter
läser boken och är delaktig med exempel och tankar i diskussionen
läser boken och är delaktig med exempel,tankar och textkopplingar i diskussionen
Jag...
urskiljer språkliga strukturer och följer språkliga normer. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
har svårt att förstå något annat av de nordiska språken
kan förstå något och göra någon jämförelse mellan språken
kan förstå en del och göra flera jämförelse mellan språken
kan förstå ganska mycket och göra utvecklade jämförelse mellan språken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: