Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fear

Skapad 2018-02-01 12:21 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Fear manifests itself in many ways. Some people are scared of the dark, some of talking infront of a big crowd and others of scary films. During this theme we'll explore different kind of fears, by reading and watching scary stories and films as well as discussing what we are afraid of and why that may be.

Innehåll

Syfte

 

I arbetsområdet får du utveckla förmågan att: 

 

 • förstå och tolka innehållet i text och film
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • bearbeta texter efter respons

Arbetsformer:

 • Arbeta med diskussionsfrågor i studiegrupper
 • Träna på nya ord via gemensamma ordlistor
 • Lyssna på uppläst text 
 • Textläsning i par (träna på uttal och intonation)
 • Diskussioner om texten
 • Titta på och arbeta med frågor till film
 • Skrivuppgifter
 • Muntlig presentation
 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • din läsförståelse av de texter vi arbetat med
 • din förmåga att skriva texter och bearbeta dem efter respons
 • din förmåga att förstå talad engelska
 • hur du deltar i samtal, diskussioner och dramaövning

 

Arbetstid och deadline:

 • Vi arbetar med temat under vecka 39-49. I slutet på vecka 49 ska alla inlämningsuppgifter vara klara och delade, och du ska ha presenterat din mythical creature.

 

Inlämingsuppgifter är:

 

- Informative text about a mythical creature

- Poltergeist story

- Answer questions to "Lemonade"

- Answer questions to "What are you afraid of?"

 

 

Matriser

En
Fear

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Läsa
- "The Poltergeist" - "Lemonade" - "Francis"
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
-Texter från olika media - Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form
Läsförståelse.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriva
- Poltergeist story - Informative text about a mythical creature
Formulera sig och kommunicera i skrift.
- Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
Göra dig förstådd i skriven text.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Bearbeta
-"Polergeist story" - Informative text about a mythical creature
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
- Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften
Använda dig av respons för att förbättra din text/presentation.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Lyssna
- "Francis" (the short film) - "Fantastic Beasts and Where to Find Them"
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
- Talad engelska från olika medier - Talad engelska med viss regional och social färgning
Hörförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
- What are you afraid of? - Drama exercise - Presentation
Formulera sig och kommunicera i tal. Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
-Samtal och diskussioner samt argumentation. - Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel ömformuleringar, frågor och förklaringar. - Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad. - Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Kunna föra samtal, delta i diskussioner och göra presentationer
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga framställningar i olika genrer kan du uttrycka dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga framställningar i olika genrer kan du uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: