Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fria kärleken - 3dim. projekt

Skapad 2018-02-01 12:37 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Bild
Med handen som symbol tolkar du "den fria kärleken". Du gör en gjutform i alginat som fylls med gips. Sedan jobbar du vidare med den avgjutna handen och tillför ev. objekt för att förstärka din tolkning.

Innehåll

"Att räcka varandra handen är ett tecken på tillit och öppenhet. Man hälsar normalt med höger hand – den hand man tidigare höll sitt vapen i. Genom att sträcka fram sin tomma högerhand blottar man sig och visar att man har fredliga och vänliga avsikter.

Utöver att vara ett tecken på vänskap och hövlighet fungerar handskakningen också som en besegling av ett avtal. Man tar till exempel varandra i hand som ett led i vigselritualen, efter att ha undertecknat ett affärsavtal eller mötts i en idrottstävling eller liknande. Att vägra skaka en framsträckt hand är en direkt demonstration av ogillande, såvida det inte rör sig om ett religiöst eller kulturellt förbud mot att till exempel röra vid en person av det andra könet."

http://illvet.se/kultur/varfor-tar-vi-varandra-i-hand

Arbetssätt – Hur jobbar vi?

Din uppgift är att utifrån temat "Den fria kärleken" gestalta en gipsfigur. Du behöver fundera över vad temat betyder för dig och hur du på bästa sätt kan förmedla din tolkning av temat genom ett tredimensionellt objekt - en gipsfigur. Du ansvarar själv för att dokumentera din process.

I din gestaltning ska du på något sätt använda din hand eller dina händer. Du bestämmer själv om du vill gestalta temat bara genom att forma dina händer på ett speciellt sätt eller om du vill addera något. Vi kommer sedan skapa en gjutform av alginat som vi sedan fyller med gips.

Resultatet presenteras sedan i en utställning i skolbiblioteket. Arbetsområdet avslutas med att du analyserar en klasskamrats verk.

Uppgifter

 • Projektbeskrivning

 • projektbeskrivning

 • Projektbeskrivning

 • Kort beskrivning av ditt verk

 • Analys av en klasskamrats verk

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  A
 • Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  C
 • Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  E
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.
  Bil  C
 • Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  C
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
  Bil  A
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
  Bil  C
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
  Bil  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: