Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsgrupper. Historia, kultur och religion

Skapad 2018-02-01 12:46 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi ska studera minoritetsgrupper, främst samer, men också nämna inuiter, masaier, aboriginer och indianer. Hur har deras historia sett ut samt hur lever de idag gällande kultur och religion. Just religion ska vi fördjupa oss i. Vad är religion rent allmänt och studera, naturreligioner samt nämna våra världsreligioner.

Innehåll

SYFTE

Varför ska vi studera minoritetsgrupper?
I Grs11 står det att vi ska kunna lite om samer och andra minoritetsgrupper. Vi ska också kunna lite om religioner och hur människor ser på religion.

GENOMFÖRANDE

Hur ska vi arbeta?

Vi ska ha lärarledda genomgångar där huvuddragen inom t.ex. den samiska kulturen ser ut, och vad naturreligion är i jämförelse med våra fem världsreligioner.

Därefter kommer ett moment med eget arbete där vi fördjupar oss individuellt. 

Det kommer också finnas inslag av gruppuppgifter

Momentet avslutas med ett skriftligt eller muntligt prov.

BEDÖMNING

Hur bedömer jag dig?

Jag bedömer dina skriftliga inlämningar samt hur mycket du säger muntligt. 

Momentet avslutas med ett skriftligt eller muntligt prov. 

Tidsplanen är  mellan vecka 8 - till vecka 13. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samerna och de nationella minoriteterna i Sverige, till exempel deras rättigheter, kultur och historia.
  SO  7-9
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
  SO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: