Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra bokstäver

Skapad 2018-02-01 12:48 i Örsängets förskola Bollnäs
Förskola
Vissa barn känner igen första bokstaven i sitt namn, några känner igen flera bokstäver och någon har börjat skriva och läsa.

Innehåll

Nuläge: Vi har märkt ett stort intresse för bokstäver bland barnen. De skriver bokstäver och pratar om vad olika saker börjar på.

Mål: Vi vill att barnen ska lära sig skriva sitt namn, känna igen (”läsa”) sitt och kamraters namn och känna igen alla bokstäver.

Syfte: Att känna igen bokstäver, sitt namn och kompisarnas namn skapar enorm glädje, trygghet, stärker identiteten och självkänslan hos barnet.

Genomförande: Vi utgår från barnens begynnelsebokstäver och arbetar på flera sätt med varje bokstav.

Vi tittar på UR ”Bästa bokstaven”, går på bokstavsjakt, använder olika material att skapa bokstäver av.

Vi spelar bokstavsspel, lägger bokstavspussel, trär bokstavsarmband, använder appar, klipper ut bokstäver, sjunger och ramsar, ljudar och använder namnlappar. Tidsplanen är våren 2018.

Dokumentation: Foto med iPad, barnens alster och lärloggar i Unikum. Regelbundet under projektets gång tillsammans med barnen.

Ansvar: All personal ansvarar.

Uppföljning/utvärdering: Vid arbetsårets slut följer vi upp bokstavs-projektet. Vi utvärderar hur det togs emot av barnen och vilken utveckling och vilket lärande vi har sett.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: