Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - tid

Skapad 2018-02-01 13:38 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 Matematik
I några veckor ska vi arbeta med området tid. Vi tränar på enheter som används för att mäta tid, till exempel timme (h). Vi skriver datum, läser av klockan och gör beräkningar utifrån tidtabeller. Mattebegrepp: år, skottår, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund, datum, tidsskillnad, tidtabell.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - tid

Kan till viss del / Behöver träna mer
Har godtagbara kunskaper / Kan oftast
Har mer än godtagbara kunskaper / Är säker
Kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Kan läsa och skriva datum.
Kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Kan räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Kan läsa av en tidtabell.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: