Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Champion 4 Chapter 1-12

Skapad 2018-02-01 13:44 i Lyngåkraskolan Halmstad
Grundskola 4 Engelska
Under höstterminen har vi arbetat med följande i engelska.

Innehåll

Våra mål

När vi har arbetat med kapitel 1-12 ska du kunna:

 • artighets- och hälsningsfraser    
 • fråga om ålder och tala om hur gammal du är
 • talen 1-10
 • fråga vad någon kan och säga vad du kan
 • kort presentera dig och din familj
 • berätta lite om dig själv
 • namnen veckans dagar, några färger och husdjur
 • vanlig pluraländelse (man lägger till -s)
 • räkna till 21
 • på ett enkelt sätt beskriva någons utseende 

Arbetssätt

Det här ska vi göra:

 • lyssna på texter och hörförståelseövningar i Champion 4
 • läsa texter i Champion 4
 • skriftliga och muntliga övningar i Champion 4
 • träna på och lära oss ny ord och uttryck
 • arbeta med sånger, lekar, rim och ramsor
 • tala om vardagliga saker och händelser
 • lyssna till enkla instruktioner och beskrivningar

 

 

Bedömning

 • delaktighet på lektionerna
 • läxförhör
 • diagnos kapitel 1-6
 • diagnos kapitel 7-12

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En

Matriser

En
Engelska år 4

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Lyssna
Du har förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • En  4-6
 • En  4-6
Du känner igen vanliga ord och mycket enkla fraser om dig själv, din familj och din omgivning i långsamt talad engelska.
Försök att lyssna mer aktivt på talad engelska i olika sammanhang t. ex på TV. Fråga oftare när du inte förstår.
Du förstår vanliga ord och fraser som gäller dig själv, din familj, din närmiljö och vardagliga saker.
Du kan förstå huvudinnehållet i tydligt tal om vardagliga saker som skola, på fritid, osv. Om språket talas långsamt och tydligt kan du i stora drag även förstå mer obekanta områden.
Läsa
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar om bekanta ämnen.
Du ska vara mer uppmärksam på uttal och vara mer aktiv när vi går igenom en ny text.
Du förstår vanliga namn, ord och enkla meningar om bekanta ämnen.
Du kan förstå korta texter som till största delen består av ord som hör till vardagen, såsom skola och fritid. Du kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål.
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med hjälp använda enkla fraser och meningar för att berätta var du bor och vem du är.
Du ska försöka tala mer engelska på lektionerna. Det gör inget om du säger fel.
Du kan använda en rad fraser och meningar för att på ett enkelt sätt beskriva din familj, berätta vad du vill ha, vad du tycker om och inte, samt beskriva utseenden.
Du kan binda samman fraser för att beskriva upplevelser och händelser. Du kan kortfattat berätta om dina åsikter och planer. Du kan berätta en historia eller med enkla ord återberätta en bok eller film.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med hjälp skriva korta, enkla meningar.
Du kan ta hjälp av ordlistan, Google translate (eller liknande), dina kamrater, eller Textbook för att skriva olika texter.
Du kan skriva korta enkla meningar och föra enkla anteckningar. Du kan skriva en mycket enkel text där du t ex berättar om dig och din familj.
Du kan skriva enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända för dig eller som beskriver upplevelser och intryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: