Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupper - Läsa skönlitteratur

Skapad 2018-02-01 13:58 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Under arbetsområdet kommer du att få välja vilka skönlitterära böcker du vill läsa. Du kommer att redovisa dina böcker genom att skriva läslogg, berätta om boken i mindre grupp samt skriva ett personporträtt om bokens huvudperson. Du kommer också att få öva din läsförståelse genom att läsa kortare texter och sedan svara på frågor med olika svårighetsnivå.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer under detta arbetsområde att träna din läsförståelse. Genom att läsa skönlitterära böcker och svara på tillhörande frågor och vara delaktig i boksamtal.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

- Du läser skönlitterära böcker samt andra texter.

- Du tränar på att förstå boken eller texten genom att arbeta med frågor som visar din förståelse genom att du hittar textnära svar och svar som måste tolkas eller ses i ett större sammanhang och därmed visar god läsförståelse.

- Du skriver en läslogg. I läsloggen berättar du t.ex. om bokens handling, miljön, huvudpersonerna och ger ett omdöme om boken.Du skriver också ned svåra ord, ser mönster och gör kopplingar till texten.

- Du deltar i boksamtal där du berättar om din bok och tar del av gruppmedlemmarnas tankar och resonemang. 

Visa vad du lärt dig

- Du visar din läsförmåga genom att svara på frågor, göra kopplingar, se mönster, sammanfattar innehåll osv. tillhörande din lästa bok.


Tidsram

Läsåret 17/18

Bedömning

Se bedömningskriterier i Unikum Sv.

 

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att eleven utvecklar sin förmåga att:

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: