Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religioner 2018

Skapad 2018-02-01 14:26 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 5 Religionskunskap
I dagens samhälle, där mångfalden är stor är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte

förmågor:

 • Analysera :

- kristendomen, andra religioner och livsåskådningar och tolkningar av dem.

- hur religioner påverkar och påverkas av samhället. 

 

kunskaper: 

 • begreppen Religion och Livsåskådning
 • kunskap om Kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism:

- ritualer, religiösa levnadsregler, heliga platser och centrala tankegångar bakom dem.

- religiösa berättelser i Bibeln och andra religiösa skrifter.

 • hur olika livsfrågor t ex kärlek, livet efter döden skildras i religioner
 • vad religioner kan betyda för människors identitet.

 

Bedömning

vad:

Du ska kunna:

 • några heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
 • resonera om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • visa på samband mellan centrala tankegångar och uttryck inom världsreligionerna.

hur:

Du kommer att:

 • få visa dina kunskaper genom att skriftligt få svara på frågor.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Jämföra orden Religion och Livsåskådning
 • Utvärdera vad vi redan vet om religionerna.
 • ta reda på saker som vi inte vet för att utöka vårt kunnande, bl a genom att läsa: Upptäck Religion
 • få kunskap om sambandet mellan Kristendom, Judendom och Islam.
 • jämföra religioner med varandra, finna likheter och skillnader.
 • lyssna på centrala berättelser från de olika religionerna genom boken; "Om änglar, gudar och hjältar. Berättelser ur de stora världsreligionerna."
 • skriva något om varje religion.

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion år 6

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Religion och andra livsåskådning
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: