Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild så 8 Perspektiv Thorildskolan

Skapad 2018-02-01 14:43 i Thorildskolan Kungälv
I detta bildstudieområde får du lära dig om hur olika perspektiv har använts och används i bilder och konst. Du kommer även att få redskap för att själv kunna framställa perspektiv i bild.
Grundskola 8 Bild
Hur skapar man ett verklighetstroget perspektiv i en bild? I detta bildstudieområde arbetar vi med olika slags perspektiv. Du kommer lära dig hur du tecknar ett rum i centralpunktsperspektiv (enpunktsperspektiv) Redskap för bildframställning- Vad har du använt? Vilken skissteknik har du använt? Rummet som du ritar ska uttrycka något. T.ex vem bor där?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

I detta bildstudieområde får du ta del av olika sorters perspektiv. 

Du kommer att få göra olika övningar: 

1) teckna ett rum  och i enpunktsperspektiv

2) teckna en väg i enpunktsperspektiv  

 

Alla uppgifter ska lämnas in senast 1 mars 2018

 Syfte: 

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll: 

Bildframställning: återanvändning av bilder i eget bildskapande

 

Material och verktyg för tvådimensionellt arbeten och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

 

Matriser

Bl
Översikt och bedömning

Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Återanvändning av bilder i eget bildskapande.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda tekniker verktyg och materiel
I arbetet kan du använda olika tekniker och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker och verktyg på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker och verktyg på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Om arbetsprocessen
Du gör enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du gör utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du gör välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beskriva bilders uttryck innehåll och funktion.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Bl
Bild så 8 Perspektiv och framställning av bilder

Tekniker, verktyg och material

  • Bl  7-9   Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Bl  7-9   Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
E
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
C
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
A
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: