Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2018-02-01 15:40 i Vuxenutbildning och studier Flen
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Att kunna påverka är en demokratisk rättighet vi alla borde ha. Att rösta, debattera både muntligt och skriftligt samt demonstrera är inte bara en rättighet utan ofta även en skyldighet. Nu ska vi lära oss att skriva insändare så ni har en en möjlighet att förändra något som ni tycker är fel.

Innehåll

Nu ska vi jobba med kapitel “Insändare”

INTRO

1A. Vilken typ av text är en insändare?

B. Var hittar du dessa texter?

C. Varför skriver man insändare?

D. På vilka andra sätt kan man uttrycka sina åsikter?

E. Vad är typiskt för insändare?

F. I en insändare kan du använda dig av en tes och en mottes - Vad betyder tes och mottes?

G. Varför använder man sig av motteser?

 

2. Lyssna på din lärare när hon läser insändaren “Vi behöver ingen ny väg!” (sid.9 i boken) och fråga om sådant du inte förstår. (Hörförståelse)

 

3. Jobba med orden (Se övning 1) Översätt orden till ditt språk, skriv ned synonymord och en svensk förklaring på ordet. Fundera på vilka synonymord som är formella/informella och vilken ordklass orden tillhör. Skriv meningar där du använder dig av orden. (Ordinlärning, grammatik...). Uttal: Lyssna på orden hos Sanoma, säg efter och försök härma.

 

4. Sammanfatta insändaren (sidan 9 i boken) med hjälp av bilderna på sidan 7 i boken. Skriv först en eller några meningar, om varje bild som förberedelse. Använd gärna orden du tränat på. Gör sedan en sammanfattning med hjälp av bilderna för din lärare. Tips på vad som ska finnas med i en sammanfattning finns längst bak i boken på sidan118. (Spela in: Spela in dig själv i mobilen eller i en Ipad. Lyssna, hur låter du? Är det något du behöver träna på?

Muntlig produktion).  

 

5. Läs texten på sidan 10 och svara sedan på frågorna på sidan 10-11 (Frågorna 1-10 i boken - Läsförståelse)

 

6. Träna på diktamen med din bänkkamrat. Sedan har vi glosförhör. (Rättstavning)

 

7. Jobba med grammatik och skiljetecken. (Se övning 2)

 

8. Vi gör hörförståelseövningen. (Se övning 3)

 

9. Din lärare delar in er i grupper. Ni ska välja ett ämne som många brukar ha åsikter om grundskolan, invandring, lärande eller barnfostran och diskutera detta. Använd hjälplapparna, använd interaktionsfraser (Se övning 4) och tänk på kroppsspråket (Muntlig produktion) Spela in: Använd en telefon eller en Ipad för att spela in er diskussion. Efteråt tittar och lyssnar ni på diskussionen och funderar på vad ni kunde göra annorlunda. Prova gärna att göra en diskussion till och spela in.

Exempel på en diskussion: följ länken, du får höja ljudet för att höra. En diskussion

 

 

10. Läs om vad man ska tänka på när man skriver en insändare (Se övning 5 "Skriv en insändare") och svara på frågorna nedan.

 1. Vilka olika typer av insändare finns det?

 2. Hur ska rubriken vara i en insändare?

 3. Vad ska du ha med i inledningen om du skriver en insändare? Vilka ord är det bra att ha med i inledningen?

 4. Vad är referatmarkörer för något? När använder man dessa?

 5. I avhandlingen ska du ha med dina argument (teser) Vad betyder argument? Hur får vi ordning på argumenten?

 6. Vad ska du ha med i avslutningsstycket?

 7. Vad skriver du längst ned i din insändare om du vill vara anonym? (Genremedvetenhet)

 

11. Skriv en insändare (se sidan 11 i boken) och skicka den till din lärare för respons (Se bilaga 1). Krydda den gärna med lite motargument och tänk på rubrik/inledning också (Se bilaga 2). Bearbeta texten i omgångar, dela dokumentet alltså med din lärare många gånger!

 

När vi jobbat klart med detta område blir det prov! 

Uppgifter

 • Övning 1 - Ordinlärning

 • Övning 2 - Grammatik och skiljetecken

 • Övning 3 - Hörförståelsefrågor

 • Övning 4 - Muntlig interaktion

 • Övning 5 - att skriva en insändare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: