Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim kapitel 2: I sagans värld

Skapad 2018-02-01 18:06 i Näsvikens skola Hudiksvall
Kapitel 2 i "Simsalabim", där vi jobbar med sagans värld.
Grundskola 4 Svenska
Under cirka åtta veckor kommer vi att arbeta med temat "I sagans värld" med utgångspunkt från Simsalabim. Du kommer att få lyssna på, läsa, skriva och berätta sagor med hjälp av bilder. Vi kommer att bekanta oss med bl.a. författarna Elsa Beskow och H C Andersen. Vi kommer att träna på hur man skriver dialoger, hur man använder sig av stödord och lära oss mer om substantiv och dess former.

Innehåll

Syfte

Svenskundervisningens syfte är att du ska utveckla din förmåga att:

...formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

...läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

...anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

...urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav

Muntligt berättande
-Kunna presentera texter så att textens budskap blir tydligt.


Lyssna
-Kunna använda lässtrategier: Förförståelse.


Läsa
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: Sagor.
-Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: dramatisera.
-Kunna använda lässtrategier: Stödord.
-Kunna kommentera texters innehåll.
-Kunna sammanfatta texters innehåll.
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: Klassiker.


Skriva
-Kunna använda regler för språkriktighet: Substantiv.
-Kunna skriva texter med språklig variation: Dialog.
-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: Sagor.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

Uppgifter

  • I sagans värld

Matriser

Sv
I sagans värld

FÖRMÅGA
FÖRTYDLIGADE KUNSKAPSKRAV
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsflyt
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Kunna läsa skönlitteratur med flyt.
Du är på väg.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser sagoböcker med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.
Du är på väg.
Du visar grundläggande förståelse.
Du visar god förståelse.
Du visar mycket god förståelse.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Kunna skriva en berättande text med tydlig handling.
Du är på väg
Du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du kan skriva en berättande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har en förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur. Du har en god språklig variation.
Skiljetecken
Urskilja språkliga normer.
Kunna använda regler för skiljetecken.
Du är på väg.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Tala
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.
Du är på väg.
Du framför ditt tal på ett enkelt sätt.
Du framför ditt tal på ett utvecklat sätt.
Du framför ditt tal på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: