Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

War and Peace

Skapad 2018-02-01 18:08 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F
Ni ska skriva ett manus med fullständiga meningar på Classroom på engelska om nedanstående punkter. Detta manus ska du sedan läsa på så att du så fritt som möjligt kan presentera texten. Skriv stödord eller stryk under ord som en hjälp till dig själv. Presentation och diskussion får hålla på i maximalt 10 minuter per text. Detta ska vara med: - Berätta om textens innehåll (rubrik Content) - Förklara nya ord du stötte på (ca fem stycken, förklara dem på engelska) (rubrik Vocabulary) - Leta reda på några adverb (använd det engelska ordet adverbs), några relativa pronomen (Eng: relative pronouns) och svenskans “man” (the use of the Swedish "man") i din text. - Berätta vilka tankar texten gav dig. Försök göra textkopplingar, till dig själv, till andra verk, till världen (rubrik My thoughts) - Förbered en diskussionsfråga, skriv dina tankar om den och håll i en liten diskussion kring den (lite som på svenska nationella provet) (rubrik Discussion) Ni ska presentera texten och hålla i en diskussion i en liten grupp på tre personer, där de andra två läst två andra texter. Din presentation och samtalet/diskussionen bedöms. Presentationen gör du en gång och samtalet deltar du i tre gånger. Efteråt pratar vi om hur uppgiften fungerade och du får din respons och bedömning på Unikum.

Matriser

War and Peace

Tala och samtala

F
E
C
A
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig (...)
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra (...) förbättringar av egna framställningar.
enkla
välgrundade
välgrundade
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig (...) till syfte, mottagare och situation.
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning
tydligt och med flyt samt med viss anpassning
Dessutom kan eleven välja och använda sig av (...) strategier som (...) och förbättrar interaktionen.
i huvudsak fungerande i viss mån löser problem i
fungerande löser problem
väl fungerande och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: