Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Diamanten VT18

Skapad 2018-02-01 18:13 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund

Vi arbetar med natur, teknik och språk. Vi är i tre mindre grupper och varje grupp arbetar utefter deras barns intressen.
    - Vad är barnen intresserade av?

Nyckelpigorna: Barnen har ett intresse av fåglar, det arbetar vi mest med uppe på Skattkistan. Barnen har även visat intresse för klockan. Blue-bot är alltid intressant är när den plockas fram.

Skalbaggarna: Barnen är mycket intresserade av fåglar, speciellt de som kommer till våra fågelmatare. Även ett stort intresse för bokstäver, början till skrift och läsning. Även visat ett intresse för klocka och tid.

Myrorna barnen visar fortsatt intresse för fåglar. Många vill lära sig om klockan och om bokstäver och siffror.

    - Vad gör barnen ?

Nyckelpigorna: Vi diskuterar mycket tillsammans med barnen om fåglar, deras läten, utseende, vad äter dem m.m. Intresset för klockan är relaterad till deras vardag, när går jag hem etc.

Skalbaggarna: Vi läser mycket, spelar bokstavsbingo, hänga gubbe. Pratar om fåglar, lyssnar på deras läten tar reda på information om fåglarna tillsammans med barnen. Barnen spelar mycket spel, intresserade av teknik, bygger både små och stora konstruktioner.

Myrorna  Barnen skriver faktablad om fåglar på datorn. Vi söker information tillsammans med barnen på nätet. Vi tar fram material som uppmuntrar till att skriva. tex randiga papper, rutiga papper, whiteboard och Blue-bot.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

För att vi ska arbeta utifrån barns intresse för att på så sätt skapa goda möjligheter för lärande och utveckling.

Vi uppmuntrar till läs och skriv för att hålla läslyftet levande.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

 

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

 

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Vi arbetar i mindre grupper för att kunna tillgodose alla barns intressen och behov. Vi har gemensam grov planering där vi reflekterar över vad som sker i gruppen, dvs vad barnen är intresserade av nu och hur arbetet i små grupperna fortskrider.

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Arbetslaget är uppdelade i tre grupper, med två pedagoger i varje grupp. En förskollärare och en barnskötare.

Varje grupp reflekterar, planerar och dokumenterar för respektive grupps aktiviteter. detta sker på Diamantens Blogg och vi sätter etiketter med respektive grupps namn.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?

   - Metoder? smågrupps arbete

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

- Vad gick mindre bra och Varför?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vad tar vi med oss av detta ?

Uppgifter

  • Fåglar skalbaggarna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: