Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i åk 1, 2017/2018

Skapad 2018-02-01 21:11 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Planering för matematik åk 1 läsåret 2016-2017
Grundskola 1 Matematik
Vad är en differens eller term för något? Mattias har 8 pokémonkort. Frida har hälften så många pokémonkort som Mattias. Hur många kort måste Mattias ge till Frida för att de ska ha lika många pokémonkort? Vilket geometriskt objekt kan du bygga av fyra pinnar? Prova!

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om grunderna i matematiken, matematiska begrepp och vilka olika strategier det finns för att lösa matematiska problem! Kul!

Hur?

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta laborativt, spela mattespel och räkna på arbetsblad. Vi arbetar tillsammans, i par eller i grupp och du arbetar enskilt  men med hjälp och stöd av varandra. Du ska få reflektera över hur och när du använder matematik i din vardag. Vi kommer att vara ute och använda oss av det material som finns runt omkring oss och av varandra! Du ska muntligt kunna förklara hur du har kommit fram till dina matematiska lösningar. Du ska kunna de matematiska begreppen som vi arbetar med.

Vi upptäcker och uppmärksammar matematiken i vår vardag. 

Genom Skolverkets Bedömningsstöd ser vi vilka delar av matematiken som varje elev behärskar och vi kan individualisera undervisningen.

Ibland får du läxor i matematik för att du ska kunna befästa vissa färdigheter. Att bli riktigt snabb och säker på t.ex. klockan, tiokamraterna, hälften, dubbelt eller talens grannar gör att matematiken blir både lättare och roligare!

Varför?

Syftet och målen för undervisningen i åk 1 är att behärska

Tiokompisar

Talraden 0-100

Talens grannar 0-100

Uppdelning av talen 0-20

Räkna med addition och subtraktion 0-20

Förstå positionssystemet 0-100

Räkna med tiotal och ental (utan tiotalsövergångar)

Dubbelt och hälften

Ordningstalen

De hela tiotalen

Likhetstecken, större än, mindre än =, >, < och andra vanliga matematiska symboler

1/1 (en hel) och 1/2 (en halv)

Mönster

Udda och jämna tal

Några vanliga geometriska figurer

Klockan, hela och halva timmar

Problemlösningsmodeller

Vanliga matematiska begrepp

Kunna redogöra för hur man har tänkt vid uträkningar

LGR 11

LGR 11 står för "Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011" och är ett styrdokument för skolan. Där står syftet med undervisningen, det centrala innehållet som ska arbetas med och vilka kunskapskrav som finns för åk 3, 6 och 9.

Här under visas vilket centralt innehåll vi arbetar med läsåret 2017-2018.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: