Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 2018

Skapad 2018-02-01 23:14 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 3 Matematik
Vi jobbar vidare med nya utmaningar i Favorit matematik 3B

Innehåll

Den här terminen kommer vi att arbeta med följande kapitel:

1. Bråk

 • I ett bråktal delas en hel i lika stora delar
 • Att skriva och läsa bråk
 • Bråkets plats på tallinjen
 • Att jämföra bråk
 • Addera och subtrahera bråk med lika stora nämnare

2. Tid

 • Repetition av analog tid
 • Digital tid
 • Mätning av tid
 • Tidtabeller

3. Talen 0-10000

 • Positionssystemet
 • Avrundning
 • Ungefär lika med-tecknet
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Multiplikation med uppställning
 • Att läsa tabeller

Geometri

 • Att använda linjal
 • Punkt, linje och sträcka
 • Vinklar
 • Månghörningar
 • Omkrets
 • Area

Mäta

 • Olika mätredskap
 • Längdenheter
 • Positionssystemet för längdenheter
 • Öva på att mäta
 • Öva på att omvandla längdenheter
 •  

Vi kommer även repetera det vi lärt oss förut samt arbeta mycket med problemlösning av olika slag.

Vi bedömer kontinuerligt elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i matematik för årskurs 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: