Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare och argumenterande text

Skapad 2018-02-02 07:46 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vad gör dig glad? Vad gör dig besviken eller arg? Nu ska du få chansen att uttrycka dig både muntligt och skriftligt och påverka andra. Det är riktigt roligt att argumentera och bemöta åsikter!

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

 Vi kommer att arbeta med detta tema under vecka 2-7 sedan repeterar vi igen under vecka 18-21.

 

Vi kommer att:

 • arbeta med muntlig och skriftlig argumentation.
 •  lära oss hur argumenterande texter är uppbyggda,
 • vilka delar de brukar bestå av,
 • vilka knep och vilken verbform man brukar använda. 
 • läsa och titta på hur en insändare är uppbyggd.
 • skriva egna insändare och argumenterande texter.
 • ha muntlig redovisning
 • träna på att ge och ta emot respons
 • få i hemuppgift att fråga våra föräldrar eller andra vuxna om hur och när de talar/kommunicerar i sina yrkesliv.

 

Filmer/ klipp: Sli: Retorikmatchen, 28 min

                     Youtube: talasomted.se, 48 min

     

Lärarhandledning: http://res.sli.se/00/Media/UR/185605-1_Retorikmatchen_handledning.pdf
                                http://talasomted.se/wp-content/uploads/sites/5/2013/12/talasomTEDlarhand.pdf

 

 

 BBedömning

Du bedöms fortlöpande under lektionerna. 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt framföra egna åsikter för att påverka andra.
 • skriva argumenterande texter.
 • hur du stavar och använder skiljetecken.
 • hur du genomför din muntliga redovisning.
 • hur du ger ger respons samt hur du tar emot respons från mig och dina klasskamrater.

 

Begreppslista
tes, förargument, motargument, bemöta, argumentera, insändare, bindeord, retorik, 

 

Matriser

Sv SvA
Insändare/ argumenterande text

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Struktur
Jag skriver med tydlig tes, röd tråd, och tydligt innehåll. Min text är indelad i stycken.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag skriver en tes som beskriver innehållet. Min text har en enkel röd tråd. .
Jag skriver en tes som sammanfattar innehållet. Min text har en tydlig röd tråd och är sammanhängande Jag visar att jag försökt dela in min text i stycken.
Jag skriver en tes som sammanfattar innehållet mycket bra. Min text har en tydlig röd tråd, är lätt att följa, utvecklad och sammanhängande Jag visar att jag kan dela in min text i stycken.
Inledning/bakgrund
Jag förklarar min åsikt.
Inledningen i min text har en åsikt och jag har en enkel bakgrund som förklarar min åsikt
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar min åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar min åsikt med ett eller flera exempel.
Argument
Jag har med flera argument till min tes. Jag har med motargument, som jag bemöter.
Jag har med något argument i min text.
Jag har med några argument i min text och jag förklarar ett eller flera av dessa. Jag har med motargument.
Jag har med flera argument i min text och jag förklarar och underbygger dessa tydligt för läsaren. Jag har med motargument, som jag bemöter.
Avslutning
Jag avslutar min text med att sammanfatta och summera mitt innehåll.
Min text innehåller en enkel avslutning. Jag försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i min text
Jag har med en avslutning som sammanfattar min text
Jag har med en avslutning som tydligt sammanfattar min text.
Textbindning
Jag binder ihop min text och använder rätt tempus.
Jag använder enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argument, t ex och, sen, men eftersom, för att... Jag blandar olika tempus.
Jag utvecklar textbindningen genom att använda sambandsord som tar in ett annat perspektiv, t ex, även om, å andra sidan... Jag skriver mestadels i presens.
Jag använder flera och varierande sambandsord som bidrar till att texten blir välutvecklad, t ex vidare, ytterligare, faktiskt, till exempel... Jag skriver i presens.
Stavning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av min text.
De flesta ord stavas rätt och min stavning stör inte läsningen av texten.
Jag stavar mestadels korrekt.
Muntlig redogörelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag har förberett och genomfört en enkel muntlig redovisning. Jag har en inledning eller avslut med i redovisningen.
Jag har förberett och genomfört en tydlig muntlig redovisning med utvecklat innehåll. Jag varierar mitt tonläge. Jag har både inledning och avslut med i min redovisning.
Jag har förberett och genomfört en tydlig redovisning, med välfungerande och utvecklat innehåll. Jag varierar mitt tonläge och talar med inlevelse, som förstärks av mitt kroppsspråk. Jag har en inledning och avslut i min redovisning, anpassad till mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: