Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcka genom skapandets möjligheter

Skapad 2018-02-02 08:28 i Västanvindens förskola Västerstad Hörby
Förskola
Ekorrens planering under vårterminen

Innehåll

Undet terminen som har gått har vi sett ett stort intresse av skapande speciellt genom pärlplattor, målarbilder och detta är nu något vi vill spinna vidare på. 

Vad vill vi utveckla 

Vi vill fortsätta uppmuntra och utmana barnen genom skapande. Introducera nya tekniker, vad är skapande kan man använda det i olika situationer? Är att bygga en bilbana skapande? 

Motiv och syfte

Framför allt är det för att vi har sett ett stort intresse av att skapa saker. Men också att få in läroplanernas strävansmål så som matematik, språk, programmering, natur. Samt att ta tillvara på barnes egna idéer och fantasi. 

Hur ska det gå till

 • Dela barnen i mindre grupper
 • Röd tråd i verksamheten
 • Söka information genom olika verktyg så som lärplattor, böcker osv
 • Genom att använda skapande i olika situationer tillexempel i skogen 

När ska det göras

Fortlöpande i verksamheten

Av vem ska det göras

Pedagoger och barn tillsammans

Vad är den förväntade utvecklingen och vad är det som sker med barnen

 • Lungnare miljö
 • Fånga barnen i deras intressen, leda dem vidare i leken genom skapande
 • Låta barnen få utlopp för sin kreativitet
 • Sammarbeta med varandra 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: