Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2018-02-02 08:51 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Matematik
Geometri

Innehåll

 Vi utvecklar Förmågorna:

 

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

 

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

Laborativa/ praktiska moment

Skriftliga övningar på resonemang 

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet  på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt även här i UNIKUM ( se matriser nedan) Dessa matriser är kopplade till övningar i Prio åk 7 boken. Testerna och responsen i matriserna ger en visning om vad och hur du ska öva vidare- vad vi tillsammans ska utveckla. Kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett summativt större skriftligt prov där alla förmågor kan visas.

 

Elevernas visade kunskaper på detta arbetsområde kommer att presenteras i matrisen " Endast summativ bedömningsmatris" här i UNIKUM. Där kan man se på vilken nivå förmågorna visats i de olika arbetsområdena.

 

Övningar och innehåll:

Innehållet och övningarna är individuellt därför skriver vi endast de generella här:

Kap 3 sid 78-119

Begrepp sid 118-119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Begreppstest Geometri sid 110

Kontrollera
På begreppstestet hade du fel svar på detta begrepp. Titta på mina anteckningar i förhöret. I kolumnen bredvid finner du förslag på övningar.
Rätt
På begreppstestet hade du rätt svar men känner du att du vill titta lite mer på begreppet finner förslag på övningar här i yttersta kolumnen.
Övningar:
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1
kap 3.1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 2
kap 3.2 Uppgifter på Baslägret: 6-9
fråga 3
kap 3.3 Uppgifter på Baslägret: 10-14
fråga 4
kap 3.4 Uppgifter på Baslägret: 15-19
fråga 5
kap 3.5 Uppgifter på Baslägret: 20-24
fråga 6
kap 3.6 Uppgifter på Baslägret: 25-27
fråga 7
kap 3.7 Uppgifter på Baslägret: 28-34
fråga 8
kap 3.8 Uppgifter på Baslägret: 35-39
fråga 9
kap 3.8 Uppgifter på Baslägret: 35-39

Ma
Kapiteltest Geometri sid 111

Kontrollera
Har jag antecknat något på ditt förhör? Svar? Enheter? Visade beräkningar? Tydlighet? Kunde du metoden?
Rätt
På kapiteltesten hade du rätt på denna övning men ifall du vill öva på fler/liknande uppgifter så finner du förslag här på övningar i den yttersta kolumnen.
Övningar
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1
kap 3.1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 2a
kap 3.1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 2b
kap 3.1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 3
kap 3.2 Uppgifter på Baslägret: 6-9
fråga 4a
kap 3.2 Uppgifter på Baslägret: 6-9
fråga 4b
kap 3.2 Uppgifter på Baslägret: 6-9
fråga 5a
kap 3.3 Uppgifter på Baslägret: 10-14
fråga 5b
kap 3.3 Uppgifter på Baslägret: 10-14
fråga 6a
kap 3.3 Uppgifter på Baslägret: 10-14
fråga 6b
kap 3.3 Uppgifter på Baslägret: 10-14
fråga 7
kap 3.4 Uppgifter på Baslägret: 15-19
fråga 8a
kap 3.4 Uppgifter på Baslägret: 15-19
fråga 8b
kap 3.4 Uppgifter på Baslägret: 15-19
fråga 9
kap 3.4 - 3.8 Uppgifter på Baslägret: 20-39
fråga 10 omkrets
kap 3.4 - 3.8 Uppgifter på Baslägret: 20-39
fråga 10 area
kap 3.4 - 3.8 Uppgifter på Baslägret: 20-39
fråga 11
kap 3.8 Uppgifter på Baslägret: 20-39
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: