Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering LJUD-projekt

Skapad 2018-02-02 08:59 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Vi undersöker LJUD.
Förskola
Vi på Granen har börjat och jobba med ljud. Då vi är en förskola med sinnena som kompass där vi haft både work-shop och undervisningsstunder om ljud, vill vi nu fördjupa vårat lärande runt detta sinne. Vi vill också att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna och tala inför varandra i grupp, vilket också är ett ljudligt mål.

Innehåll

 

Innehåll

I projektet vill vi ge barnen möjlighet att undersöka begreppet ljud. Vi kommer dyka ner och följa barnens önskemål inom ämnet. Vi använder oss av estetiska lärprocesser: vi lyssnar på ljud, gör ljud, spelar in ljud, rör oss till ljud och ritar/målar till ljud. 

Vi fördjupar oss med hjälp av våra sinnen, undersöker om ljud har färger, smaker, lukter eller känns taggigt eller mjukt. På vägen kommer vi att inkludera matematik, naturvetenskap, språk och digitalitet. Inom detta kommer vi även göra utflykter till skogen eller till andra ställen.

Vår främsta målsättning är att barnen ska öva upp sin förmåga att lyssna och tala inför varandra, vilket är olika språkliga förmågor som kan kopplas till ljud

MÅL/SYFTE

 1. Vi vill öka barnens förmåga att lyssna på varandra för att kunna lära sig av varandra, respektera varandra och känna samhörighet till varandra.
 2. Vi vill också att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att prata inför varandra och känna självförtroende och tillit till sin egen förmåga i sådana sammanhang.

Målkriterier

När vi nått våra kortsiktiga mål kommer vi kunna se att:
• Barnen klarar av att lyssna på varandra vid matbordet samt när matvärdarna presenterar maten varje dag.
• Barnen talar själva inför varandra på samlingar, som matvärdar och i redovisning av projekt.

Vi ser att vi har nått de lite långsiktigare målen när:
• Barnen fortsätter att öva att lyssna på varandra i olika sammanhang
• Barnen kan uttrycka sina tankar, idéer och hypoteser inför varandra i olika sammahang.
• Barnen kan samarbeta på ett konstruktivt sätt.

AKTIVITETER

Exempel på olika aktiviteter vi tänker oss att göra under projektets gång:

 • Spela in ljud på mobilen; Kroppens, matens, instruments samt egna röster. Samt att lyssna och gissa vilka ljud.
 • Leka lekar med ljud ex. gömma äggklocka.
 • Dans, rörelse till ljud, olika musikstilar, olika instrument samt sång.
 • Studiebesök med föräldrar som arbetar med olika ljud Ex. TV/film, orkester/instrument, djur/natur, dator etc.
 • Skapande i ateljén: Måla ljudvågor, rita örat, göra instrument, måla till olika musik.
 • Skapa ljud till sagor, ljudmemory samt göra egen film.
 • Lyssna in ljud från natur, djur och i närområdet.

DOKUMENTATION

 • Alla barn inom de olika grupperna kommer att få öva att redovisa inför varandra ex. spela upp ljud, berätta vad de gjort samt visa film/bild.
 • Vi reflekterar och samtalar om vad vi gör och har gjort i projektet med barnen samt pedagoger emellan för att föra projektet framåt.
 • Vi har skapat en dokumentationsvägg i "Röda rummet" för att barn och pedagoger ska kunna följa projektet med bild och text.
 • Pedagoger skriver bloggar om vårt lärande inom gruppen på UNIKUM.
 • Pedagoger skriver lärloggar med banrnens personliga lärande reovisas på UNIKUM.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: