Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva och bearbeta text

Skapad 2018-02-02 09:16 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du skriver av en text och lär dig att använda digitala lärverktyg för att bearbeta texten.

Innehåll

Beskrivning

Du kommer skriva av en berättande text och lära dig att använda digitala lärverktyg när du bearbetar texten. 

Konkreta mål

Eleven ska kunna använda bindeord i en text

Eleven ska kunna använda styckeindelning

Eleven ska kunna gestalta

Eleven ska kunna bearbeta en enkel text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Eleven ska kunna använda bindeord (skriva utvecklade meningar med korrekt uppbyggnad) och styckeindelning i en text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven ska kunna använda passande digitala lärverktyg vid bearbetning av egen text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: