👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökasse inspirerad av en karaktär/idol/person, vt 2018

Skapad 2018-02-02 09:18 i Tiundaskolan Uppsala
Förkläde inspirerat av ett land
Grundskola 7 Slöjd
Uppgiften är att sy en miljökasse där designen ska vara inspirerad av en karaktär/person/idol från tex serier, sagor, tv, cosplay, sport .

Innehåll

 

 

 

- Ord/begrepp att kunna: Produkt, tekniker, material, måttband, mönster, trådriktning, sömsmån, vävt tyg, bomull, sicksack, raksöm, fåll, pressa, textiltryck, applikation, broderi.

Detta är ord och begrepp som jag kommer att ta upp på de gemensamma genomgångarna. Du kommer även att använda dig av/lära dig andra ord och begrepp som har med din produkt att göra. Kom ihåg att skriva ned de slöjdord du stöter på i din loggbok.

- Arbetsformer:

 • Vi tittar på film om hur vi kan minska mängden sopor och farliga ämnen i naturen och pratar om hur vi kan göra skillnad.

 • Du väljer den karaktär/person du vill använda som inspirationskälla till kassens design och gör en tankekarta om personen.

 • Du planerar ditt arbete med skiss på kassen med färg och materialval, tex vad som ska vara av återbrukat material. Du ska också skriva ned mått och de tekniker du ska använda för att få fram uttrycket (inspirationen från karaktären/personen). Någon del av kassen måste innehålla återbrukat material.
 • Du framställer din produkt med hjälp av din planering, lärarens genomgångar samt muntliga och skriftliga beskrivningar.
 • Du för anteckningar över arbetet i loggboken eller dokumenterar arbetsprocessen i Unikum.
 • Då produkten är klar svarar du på reflektionsfrågorna i Unikum och lägger upp en bild på den färdiga produkten.

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Kunna planera och formge produkten utifrån inspirationskällan
 • Kunna beskriva hur vi kan tänka "hållbart" och minska på sopmängden.
 • Kunna arbeta praktiskt utifrån instruktioner
 • Kunna beskriva din arbetsprocess med slöjdspecifika ord och begrepp

 

- Bedömning baseras på:

 • Planering och tankekarta 
 • Uttrycket  Hur du använder dig av  inspirationskällan i formgivningen.
 • Det praktiska arbetet Hantering av tekniker och material, hur du löser problem under arbetets gång, hur du för arbetet framåt, hur du utvecklar produkten och din analys av arbetsprocessen (loggboken och muntliga analyser).
 • Redovisningen Foto på produkten och svar på reflektionsfrågor i Unikum.

 

- Tidsplan: v.2-24, ca 19 lektionstillfällen

 

Uppgifter

 • Inspiration till miljökasse

 • Miljökasse - Fotografier på processen och färdig produkt.

 • Reflektionsfrågor slöjd - Miljökasse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.