Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mitt hus - här bor jag"

Skapad 2018-02-02 09:47 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Var bor jag?

Innehåll

För att skapa ytterligare samhörighet i gruppen utgår vi från något som alla barn har gemensamt. Samtidigt som varje individ hamnar i fokus när var och en får visa vägen till sitt eget hus och berätta för oss andra om det och om sina tankar runt det, blir varje barns identitet genom denna berättelse tydligare för gruppen. Det blir ytterligare ett sätt att lära känna varandra och bidrar samtidigt till att förstärka känslan av tillhörighet och gemenskap. 

Vi vill också utmana barnen genom att arbeta med och utforska vilket husnummer de bor på - udda och jämna tal, vad en adress är, samt låta de upptäcka utifrån kartan vart huset ligger. Meningen är att ta utgångspunkt i barnens egen verklighet och att på det sättet skapa sammanhang i och fördjupa barnens förståelse för närmiljön.

Under våra promenader har vi också tittat efter geometriska former. Tillsammans med barnen tar vi kort på olika former vi ser. Bilderna blir sedan dokumentation som får leva vidare genom samtal. 

Vi kommer att vidareutveckla våra promenader och arbeta mer naturvetenskapligt framöver genom att synliggöra vårblommorna som börjar titta fram efter vintern. Vi har än så länge introducerat Vintergäck och Snödroppar för barnen. Vi introducerar också olika vägskyltar för barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: