Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUMINDALEN Projekt Hjulen på bussen

Skapad 2018-02-02 10:22 i Kullegårdens förskola Partille
Förskola
En förjupning av sången Hjulen på bussen.

Innehåll

VAR ÄR VI? 

Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen? 

 • Alla barn visar stort intresse för våra sångsamlingar. För att fördjupa det intresset tänkte vi fördjupa oss i en av sångerna. Ett annat stort intresse i gruppen är fordon av olika slag, därför har vi valt sången "Hjulen på bussen". Vad handlar egentligen sången om? Vad för tankar och nyfikenhet finns kring bussar.

 VART SKA VI? 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde eller projekt?

 • Syftet är att barnen ska börja reflektera över att sångernas texter betyder nånting. Vad sjunger vi om? Vad betyder det vi sjunger?
 • Syftet är att med hjälp av sångtexten (bussen) få igång vår skapande verksamhet och att det ska följa en röd tråd.
 • Syftet är också att väva in språk, teknik och matematik i projektet.
 • Syftet är att barnen ska få en förståelse för bussens funktion i samhället.

 

Vilka mål i LpFö ska vi arbeta mot?

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Hur kopplar vi detta arbetsområde till målen vi satte upp i vår teamplan?

 

 

Hur kopplar vi detta till målet vi satte upp i likabehandlingsplanen?

 

Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? 

När målet är nått ser vi en barngrupp som har ökat sin förståelse för bussen som fordon. Barnen har fått fördjupa sig i detaljer med bussen (bussens hjul, dörrarnas funktion, biljettsystemet). Barnen pratar om bussar. Leker buss. Barnen har fått en förståelse för att bussen ska någonstans, att man tar sig någonstans med buss.

Barnen har fått möta olika former av skapande och testat olika tekniker. Barnen har utvecklat sin förmåga att måla med färg och pensel.

 

 

HUR GÖR VI?

Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda 

 

 • Vi kommer att dela barnen i mindre grupper.
 • Vi kommer använda mer rekvisita till sången. Visa sångtexten på olika sätt, flano, bilder, göra med kroppen.
 • Skapa bussar på olika sätt. En stor som barnen kan sitta i, måla bussar. Göra bussar av mjölkkartong.
 • Utforska bussens tekniska delar. Dörröppning, biljettsystem, hjulens storlek, form. Ratten.
 • Besöka busshållplatser. Titta på bussar. Åka buss.
 • Ta vara på barnens funderingar, frågor. Observera barnens intresse kring bussen. Vad blir de nyfikna på?
 • Vi kommer att återkoppla under projektets gång. Vad gjorde vi igår. Vad för nya tankar dyker upp?

Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?

 • Foton
 • Filma
 • Papper på väggen för snabba reflektioner.
 • Barnens egna dokumentationer
 • Skriva ner barnens reflektioner, frågor, tankar.

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: