Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande Blåbärsstället

Skapad 2018-02-02 10:29 i Uardas förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utveckling och lärande 2017/2018 Pedagogisk planering i Unikum. Skolbanken. Ingress till pedagogisk planering: Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

 

Nyckelbegrepp:

Våga

Vill

Kan

Nyfikenhet

Lära mig  

 

2.2 Utveckling och lärande (Lpfö 98 rev 2010 sidan 9-12)

 

Prioriterade läroplansmål:

 

  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

 

Nuläge: 

Många är intresserade av bokstäver och ord, de skriver och lekskriver.

 

Planerade insatser:

Lek med bokstäver, material tex spel och pussel med bokstäver, skapande av bokstäver på olika sätt med olika material.

 

Valda målkriterier:

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att känna igen bokstäver eller ord.

 

 

Metodval:

Barnen ska få uppleva bokstäver med både kropp och sinne.

 

Kännetecken:

Alla barn kan känna igen sitt eget namn. Att barnen vågar leka med, prova och uppleva ord och bokstäver på ett lekfullt sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: