Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 kap 4 vecka 7-13

Skapad 2018-02-02 10:38 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Matematik
Procent betyder hundradel. En hundradel kan skrivas antingen som 0,01 1/100 eller 1%. Tecknet för procent är %. Man använder procenträkning för att beskriva delar av en helhet, ökning eller minskning av en helhet.

Innehåll

 

Kapitel 4 Procent

 

Mål:

- förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:

                      - beräkna andelen

                      - beräkna delen

                      -beräkna det hela

- räkna med förändringsfaktor

- använda procentberäkning i praktiska sammanhang t.ex. ränta

- skilja på procent och procentenhet

- räkna med promille

 

 

Tidsplanering:

Vecka       Grön/Röd kurs         Blå kurs                

7               Sid 111                    Sid 121                  

9                Sid 114                    Sid 123                  

10             Sid 117                     Sid 125                  

11              Diagnos/Röd kurs     Diagnos/Repetition

12              Röd kurs                  Repetition

13              Provvecka

Exempeluppgifter Procent åk 9

E - nivå

 

1 Hur många procent av figuren är skuggad?

Procentfigurer.png

 

2 Skriv

a) 7 % i decimalform       b) 0,4 i procentform

 

3 I en undersökning svarade 45 % av de intervjuade ja och 34 % nej. Resten svarade att de var osäkra. Hur många procent var osäkra?

 

4 Hur många procent är

a) 10 av 40 b) tre av fyra

 

5 Hur mycket är det hela, 100 %, om

a) 1 % är 8 kr                   b) 3 % är 12 kr

 

6 Beräkna 2,5 % av 600 kr.

 

7 Familjen Car lånar 90 000 kr när de ska köpa en ny bil.

Hur stor blir årsräntan om räntesatsen är 8 %?

 

8 Hur stor är prisändringen i procent om priset

a) höjs från 20 kr till 24 kr                     b) sänks från 50 kr till 36 kr

 

9 Skriv som promille

a) 0,003      b) 7 %

 

10 Sara köpte en T-shirt på rea och fick 20 % rabatt. Det gjorde att tröjan blev 50 kr billigare. Hur mycket kostade tröjan före rean?
Exempeluppgifter Procent åk 9

E - A:nivå

 

1.a

Lina säljer 184 st jultidningar. Det är 47 fler än vad hon lyckades sälja året innan. Hur många procent har försäljningen ökat? (2/1/0)

 

1b.

Hur många tidningar kommer hon att sälja nästa år om den procentuella ökningen är densamma? (0/2/0)

 

2.

Priset på ett par skidor som kostade 2860:- höjdes med 8 %. Två veckor senare höjs priset på nytt med 13%. Hur många procent motsvarar den totala höjningen?             (2/1/0)

 

3.

Priset på en tennislektion höjden först med en tredjedel men sänktes en månad senare med 25%, Då kostade en lektion 84 kronor. Vad kostade den från början? (1/2/1)

 

4a.

Sture spelar golf. Han kan slå en golfboll167meter. Efter en lektion med Jim har han ökat till 189meter. Hur många procent är ökningen? (2/0/0)4b.

Han hade 27,3 i hcp innan lektionen. Eftersom han lärde sig mycket sänkte han sitt hcp med 30%. Vad har han nu i hcp? Avrunda till en decimal. (0/1/0)

 

5.

Hur många är 100% om:

a. 5 % är 70st

b. 60% är 300st (0/2/0)
6.

Ett högt träd har blåst omkull.

Den del som fortfarande står upp är

20 % av trädets hela längd.

Hur högt var trädet? Avrunda till hela meter. (0/1/3)

träd.jpg

 

7.

År 2010 hade Sydafrika nästan 50 miljoner invånare. 7,5 % av dessa bodde i Kapstaden. Hur många bodde i Kapstaden? (2/0/0)

 

8.

Den svarta noshörningen har länge varit utrotningshotad på grund av tjuvjakt. Man har på olika sätt försökt att stoppa tjuvjakten och antalet svarta noshörningar har därför ökat med 60 % från år 1995 till år 2005. År 2005 fanns det cirka

4 000 svarta noshörningar.

 

a) Hur många svarta noshörningar fanns det år 1995? (0/3/0)

 

b) Utgå från att den procentuella ökningen fortsätter på samma sätt. Hur många svarta noshörningar kan man då räkna med att det finns år 2035? (0/2/1)

 

9.

Inför jul säljs många chokladaskar. På juldagen sålde en affär sina chokladaskar med 20 % rabatt. En vecka senare, på nyårsdagen, var det 50 % rabatt på reapriset. Med hur många procent har priset på chokladaskarna nu sänkts från ursprungspriset? (1/1)
Videolektioner:

https://www.youtube.com/watch?v=OouYhG2tPsQ

https://www.youtube.com/watch?v=brZ9zSZD0AE

https://www.youtube.com/watch?v=3HhflviRceM

https://www.youtube.com/watch?v=k-uGIn6Pm7E

https://www.youtube.com/watch?v=EO4pBGVW_vw

https://www.youtube.com/watch?v=u4BDlQZLfLQ

 

Kahoot: 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=02def7a0-b584-4058-b357-e2896ab7e7ed

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik 7-9

E
C
A
1
Lösa problem använda strategier och metoder samt formulera modeller.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
2
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge alternativ på alternativ.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
3
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
4
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
5
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
6
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
7
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
8
Framföra och bemöta matematiska argument.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: