Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna djup och volym

Skapad 2018-02-02 10:54 i Tiundaskolan Uppsala
Skapa tre-dim. med ljus och skuggor.
Grundskola 7 – 9 Bild

I det här arbetsområdet får du kunskap om olika material och tekniker som används vid teckning och träna din förmåga att skapa djup och volym med hjälp av skuggor och ljusdagrar.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Du ska under detta arbetsområde träna på och lära dig att: 

- teckna med kol, blyertspenna av olika hårdhetsgrad och att använda stompfer för att   utveckla ditt kunnande i att göra bilder med traditionella material och tekniker.
- få fram djup och volym i bilden med hjälp av skuggning.
- använda de ord och termer som hör till när man pratar om materialen och de olika     teknikerna.

Jag kommer att bedöma dina förmågor att:

- hantera metoder och tekniker (teckna med och använda materialen på rätt sätt).
- framställa bilder (den tekniska förmågan)
- kombinera form och färg (gråskala) 
- återge de rätta proportioner i ansikte
- hitta variation och kreativa lösningar (använda egna idéer, fantasi).
- kunna svara muntligt på frågor om materialen, och använda rätt ord/termer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild 7-9 Lgr11

Måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Kommunikation
Du kan skapa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Du kan skapa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och GANSKA VÄL genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Du kan skapa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄL UTVECKLAT bildspråk och VÄL genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Tekniker och material
I arbete kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i HUVUDSAK fungerande sätt och PRÖVAR hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbete kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett GANSKA VÄL fungerande och VARIERAT sätt , PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur dom kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbete kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL fungerande, VARIERAT OCH IDÉRIKT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Bildkomposition Utveckla idéer
Du kombinerar former, färger, bildkompositioner på ett i HUVUDSAK fungerande sätt. Kan i bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida / historiska bilder, bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
Du kombinerar former, färger, bildkompositioner på ett GANSKA VÄL fungerande sätt. Kan i bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida/ historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL fungerande sätt. Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder, bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Konstverk
Du kan tolka nya och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA TILL VISS DEL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i om världen.
Du kan tolka nya och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH GANSKA VÄL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Eleven kan tolka nya och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Bildanalys
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Initiativ /Presentation
Under arbetsprocessen BIDRAR DU TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT. Dessutom kan du presentera dina bilder med VISS anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNA-TIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT. Dessutom kan du presentera dina bilder med GANSKA GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT. Dessutom kan du presentera dina bilder med GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Utvärdering
Du kan ge ENKLA om-dömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i arbetet
Du kan ge UTVECKLAT omdömen om arbetsprocess- en och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion, kvalitet i arbetet.
Du kan ge VÄLUTVECKLAT omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i arbetet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: