Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska kropp

Skapad 2018-02-02 11:22 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Det här arbetsområdet handlar om hur din kropp normalt fungerar.

Innehåll

Undervisningens utformning och hur eleverna får visa sina förmågor:

 • Arbete i grupper där man får presentera ett organsystem.

 • Filmer som handlar om människokroppen

 • Diskussioner i mindre grupper samt helklass

 

Du får lära dig:

 • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer (6.1)
 • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem (6.1)
 • Beskriva olika enzymer funktion
 • beskriva hur olika organsystem (matspjälkningsorgan (6.2)

Testas med en inlämningsuppgift som handlar om hur maten passerar kroppen

 • Andningsorgan (6.3), cirkulationsorgan (6.4), utsöndringsorgan (6.4)
 • Immunförsvar (6.5) och bakterier och virus (8.3)
 • Rörelseorgan (6.6-6.7) och hud (6.8)

Presentation om varsitt organsystem alternativt immunförsvar och bakterier och virus, samt laboration

 • Nervsystemets funktion (7.1)
 • Lukt, smak, känsel (7.3)
 • Synens funktion (7.4)
 • Hörselns funktion(7.5)
 • Hormoner (7.6) 

Skriftligt prov samt enklare laborationer

 

Uppgifter

 • Laborationsrapport, Kan du svälja med huvudet upp och ner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: