Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande Blå

Skapad 2018-02-02 13:04 i Röda Stugans förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

Planerade insatser 

Vi arbetar vidare med djurtemat genom sång, sagor, rim och ramsor, språkpåsar och video på Ipad. Vi har även en aktivitet på gång där barnen själva får ta med sig djur hemifrån som vi sedan tittar på tillsammans och pratar om på samlingar. Vi pratar och sjunger mycket om djur i vardagen och i våra rutiner och barnen leker även mycket med de olika djur som vi har på avdelningen. Vi fortsätter att arbeta mycket med TAKK och undersöker just nu vad äpple heter på de olika språk som vi har i barngruppen. Vi tänker också under terminens gång undersöka fler ord på de olika språken exempel päron. Vi ska använda oss av ordet Hej på olika språk mer i vardagen.

 

Förväntade effekter

 • Vi ser att målen uppnås när 50% av barnen kan både benämna djuren och deras eventuella läte samt teckna djuret.
 • Vi ser att målen uppnås när barnen säger hej på mer än ett språk.

 

Metodval

Vi ska använda oss av de videor som finns på ena Ipaden där föräldrarna säger hej på sitt språk och också använda det i vardagen så barnen får höra orden ofta. Vi använder djur i samling och ser till så att det alltid finns djurleksaker tillgängliga för barnen vid fri lek. Vi benämner djuren och dess läten ofta. Djurtemat ska vi avsluta med en djurfest! Även tecken ska användas flitigt.

 

 

 Nyckelbegrepp

 • Djur,
 • uppmuntran,
 • jag kan,
 • Hej på olika språk,
 • äpple och päron på olika språk,
 • djurläte,

 

Kännetecken

 

 

 • Vi ser att utveckling pågår när barnen försöker använda tecken för de olika djuren.
 • Fler och fler barn kan benämna djurens namn och läte.
 • Barnen visar mer och mer intresse för alla sorters djur.
 • Barnen säger hej på fler språk än svenska.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: