Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktion

Skapad 2018-02-02 13:41 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vad har kladdkaka, ikea-möbler och en uppgift i skolan gemensamt? De har alla en instruktion för hur man ska gå tillväga för att tillaga, sätta ihop eller skriva dem. Du kommer nu att lära dig hur man skriver en egen instruktion.

Innehåll

Konkreta mål:

 • Läsa olika instruerande texter.
 • Analysera olika instruerande texter
 • Skriva en gemensam instruerande text.
 • Skriva en egen instruerande text

Bedömningssituationer:

 • Kompisrespons kommer du få ge och ta utifrån en given mall
 • Lärarbedömning kommer ske av mig utifrån en bedömningsuppgift för att du ska veta hur det har gått när vi har jobbat med detta område.

Under tiden vi arbetar med detta område kommer jag ge dig formativ bedömning och du kommer således få feedback och återkoppling som hjälper dig att göra ditt arbete så bra som det kan bli!

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer ta del av fakta och texter från olika källor.
 • Du kommer få delge dina tankar både enskilt, i par, samt helklass.
 • Arbetshäfte med övningar på instruktioner

 

Undervisningens upplägg:

Vi kommer arbeta med instruerande texter under cirka 2 veckor. Vi kommer först se olika slags instruerande texter och samtala kring dessa. Efter det kommer vi skriva en gemensam instruerande text och sist kommer ni få skriva en instruerande text enskilt. Den enskilda texten ska presenteras med en tillhörande bild som förtydligar instruktionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Skriva

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande struktur.
Estetiskt uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: