Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi - Asatron

Skapad 2018-02-02 14:28 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med tema Nordisk mytologi och lär oss om Asagudarna och om veckans dagar.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3) Bild
Under vikingatiden trodde människorna här i norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade inom den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bild här intill. Dessutom ska du få lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Titta på filmer om asagudar och veckans dagar.  
 • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna.
 • Läsa faktatexter om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.
 • Återberätta om en gud eller hjälte för en klasskompis.
 • Illustrera till texter.
 • Skapa bilder utifrån sagorna.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.
 • beskriva hur några av veckodagarna fått sina namn  
 • samarbeta i par.
 • kombinera bild och text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

Sv Bl SO
Nordisk mytologi

Nivå 1
Nivå 2
Spår av Forntiden i språkliga uttryck
Du beskriver med stöd av pedagog hur veckodagarna fått sina namn.
Du beskriver hur veckodagarna fått sina namn.
Att återge delar i berättelser om gudar och hjältar i olika myter
Du berättar för en kompis med stöd av pedagog och med bild en kort del av någon myt du hört eller läst.
Du berättar för en kompis med stöd av en bild delar av någon myt du hört eller läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: