👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och tryck Åk 7 VT-18

Skapad 2018-02-02 15:32 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Fysik
Isaac Newton(På bilden) var en vetenskapsmänniska som levde på 1643-1727. Han fundera mycket på hur olika objekt beter sig. Varför står saker stilla och varför rör sig saker? Han kom att formulera tre lagar som än idag används för att förstå vår omvärld. Att en bok faller till marken kan tyckas vara självklart. Men kan du förklara VARFÖR boken faller mot marken? Hur hade du tagit dig fram om inte friktionskraften fanns? Objekt som väger olika mycket faller med olika hastighet, eller? Hur kan vi förklara fenomenet att våra kroppar fortsätter att röra sig framåt när bilen/tåget/spårvagnen bromsar in? Detta är bara några av de frågeställningar som kan besvaras med hjälp av kunskap om kraft och rörelser!

Innehåll

Kraft, rörelse och tryck

 

Syfte

Vi ska få kunskap om kraft och rörelse samt utveckla vår förmåga att laborera och dokumentera.

Vad vi ska lära oss

Inom arbetsområdet krafter och rörelse ska vi lära oss:

 • Begreppen: Kraft, dynamometer, kraftpil, friktion, tyngd, luftmotstånd, hävstångseffekten, hävarm, vridpunkt, resulterande kraft, tyngdpunkt, stödyta, tryck, hastighet, riktning, sträcka, acceleration, tröghet och fritt fall.
 • Om kraftpilar och hur de används
 • Hur tyngdkraft och massa hör ihop
 • Vad som påverkar friktionskraften
 • Att lösa hävstångsproblem
 • Hur kraft, massa och rörelse hör ihop
 • Att massa har en egenskap, tröghet. 

Vi ska också utveckla förmåga att:

 • Utföra systematiska laborationer
 • Dokumentera dessa systematiska laborationer
 • Kunna dra slutsats utifrån det man undersökt

Hur vi ska lära oss

 • Genomgångar
 • Simuleringar med tillhörande uppgifter
 • Instuderingsfrågor
 • Gruppdiskussioner 
 • Laborationer

Material

 

Finns på google classroom

 

 

Hur arbetsområdet bedöms

 

 • Ett prov vecka 6 (Onsdag 7F och Torsdag 7B)
 • Inlämning av dokumentation på laboration "friktion"

Matriser

Fy
Fysik: Krafter och rörelse Åk 7 VT-18

Provet utgår från nedanstående kunskapskrav

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om krafter och rörelser och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om krafter och rörelser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om krafter och rörelser sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Bedömning på laborationerna och laborationsrapporten utfår från nedanstående kunskapskrav

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.