Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en argumenterande text

Skapad 2018-02-02 16:00 i Björkåsskolan Grundskolor
Vi tränar på att skriva argumenterande texter.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi tränar på att skriva en argumenterande text.

Innehåll

Du skall träna på att skriva en argumenterande text

 

Med en argumenterande text vill man föra fram sin åsikt och försöka övertyga läsaren att man har rätt. Exempel på argumenterande texter är insändare och debattartiklar.

 

Börja med att fundera över vad vill du övertyga läsaren om? Det är din tes. Tex: Jag är emot införandet av skoluniformer i svensk grundskola. Alla djurförsök borde förbjudas!

 

När vi först uttrycker en åsikt kan den ofta vara lite vagt formulerad, lite otydlig. Försök precisera den så mycket som möjligt.

  1. Börja med att göra en tankekarta där du skriver dina argument.

  2. Tänk på att använda både känsloargument (vad du eller andra tycker, tänker, känner) och sakargument (fakta, forskning visar..)

 

Planera dispositionen (=upplägget) av texten. Skriv på din Ipad i dokument och dela med mig: jane.bjork@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

 

  1. Skriv en rubrik som talar om vad texten handlar om.

  2. Skriv en Inledning där du presenterar din tes.

Tillsammans med tesen finns ofta en kort bakgrund, som sätter in frågan i sitt sammanhang. T.ex. kan man ställa en fråga, eller redogöra för ett exempel.

Det är viktigt att du har med tesen i början, så att läsaren vet vad det är du argumenterar för/emot.

 

3. Presentera argumenten. Börja med dina argument (minst två olika), därefter ett motargument med ett svar och tillsist ett starkt argument som "binder ihop texten"

 

En bra princip är att ge varje huvudargument ett eget stycke.

När man presenterar argumenten kan man göra på två olika sätt. Ett sätt är att presentera mot-argumenten för sig och för-argumenten för sig. T.ex: “För det första…”, “För det andra..” Ett annat är att saxa för- och motargument: "Å ena sidan... å andra sidan".

Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur.

 

Lite tips:

Sträva efter balans mellan personligt och allmänt, dvs. utgå gärna från dig själv och ge personliga exempel “Jag menar…”, “Jag tycker…” men missa inte att resonera/argumentera allmänt också “Många människor anser....”

Det är nästan alltid en fördel att upprepa tesen i avslutningen. Dessutom är det bra att sammanfatta huvudargumenten. I korta texter kan det kanske räcka att avrunda med det allra viktigaste argumentet och/eller uppmana till något.

 

Bra ord och fraser: Jag anser… Enligt min åsikt… Naturligtvis… Jag kan hålla med om… Min åsikt är att… Många anser att… Å ena sidan… Å andra sidan… För det första...För det andra..... Visserligen… men… Jag tycker… Jag anser...Avslutningsvis... Sammanfattningsvis....Tillsist....

 

Här finns ett exempel som kan vara bra att titta på:

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/etapp3/argumenterande-text-exempelhttps://www.youtube.com/watch?v=FMdnN13APgU

 

Titta gärna på filmen!

https://www.youtube.com/watch?v=FMdnN13APgU

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

E
C
A
Rubrik
Det finns en rubrik som förmedlar ett argument.
Det finns en rubrik som förmedlar ett argument och väcker ett intresse.
Det finns en välformulerad rubrik som förmedlar ett tydligt argument och väcker ett intresse.
Struktur
Texten har en inledning som förmedlar ett argument samt en avslutning som sammanfattar/upprepar argumentet. Texten fungerar som en argumenterande text.
Texten har en inledning som förmedlar ett argument och motivering av argumentet finns samt en avslutning som sammanfattar/upprepar argumentet. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text.
Texten har en inledning som förmedlar ett argument och motivering av argumentet finns: eleven kan diskutera argumentet i flera led. Texten har en avslutning som sammanfattar/upprepar argumentet. Texten fungerar väl som en argumenterande text.
Innehåll
Texten är indelad i stycken och varje stycke inleds med ett argument.
Texten är indelad i stycken och varje stycke inleds med ett argument och varje argument motiveras.
Texten är indelad i stycken och varje stycke inleds med ett argument och varje argument motiveras samt diskuteras i flera led.
Innehåll
Eleven för fram flera argument och något motargument.
Eleven för fram flera argument, motargument och argumenterar mot motargumenten.
Eleven argumenterar tydligt genom detaljerade argument av olika slag, motargument och argumenterar mot motargumenten.
Språkriktighet och skrivregler
Stavfel finns men de stör inte förståelsen. Eleven använder ett enkelt ordval med enkla meningar. Stor/liten bokstav samt skiljetecken används oftast.
Få stavfel kan finnas men de stör inte förståelsen. Eleven varierar sitt ordval och bygger relativt utvecklade meningar. Stor/liten bokstav samt skiljetecken används med ganska god säkerhet.
Inga stavfel finns. Eleven använder medvetet ett varierat ordval med välutvecklade och varierade meningar. Stor/liten bokstav samt skiljetecken används med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: