Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Munmotorik

Skapad 2018-02-03 09:42 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Många barn i barn gruppen behöver mera språkövningar. VIi ska ha olika blåsövningar och språkövningar för barnen

Innehåll

Nuläge

Många barn i barngruppen har svårt med uttal, uttryck och behöver utöka sitt ordförråd.

Mål

Genom språkaktiviteter och högläsning vill vi på ett roligt och stimulerande sätt utmana och utvidga tal- och språkutveckling. Målet är att följa vår planering med detta fram till sportlovet.

Syfte

Vi vill öka barnens tal och språkutveckling.

Genomförande

Detta kommer att genomföras främst i vid samlingstilfällen och läsgrupper. 

Dokumentation under lärprocessen

Dokumentera med hjälp av iPad, foto och reflektioner.

Ansvar

All personal ansvarar för att vi genomför detta. 

Uppföljning

Reflektion i arbetslaget om hur det har gått, vad vi kan förbättra och barnens upplevelser. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: