Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-02-03 12:25 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 4 Matematik
Tänk dig att du vill köpa 5 nya dataspel som kostar 600 kronor styck. Hur kan du göra, för att lättare räkna ut vad de kostar tillsammans, än att addera ihop de fem talen? Eller tänk dig att du ska dela 396 kronor med 2 av dina kamrater. Du svarar säkert: Jag tar miniräknaren. Men hur blir det den där dagen då miniräknaren är trasig. Hur gör du då?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • förstå att addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5*60, 5*600
 • kunna multiplicera en faktor med en flersiffrig faktor, t.ex. 3*47, 5*536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, när du beräknar t.ex 84/4, 396/3
 • kunna använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning
 • kunna välja lämpligt räknesätt för att lösa en textuppgift eller en problemlösningsuppgift och fundera på om svaret är rimligt
 • förstå och kunna använda de matematiska begreppen: faktor, multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, täljare, nämnare, kvot, dela lika samt kort division
 • delta i diskussioner och samtal med andra

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren som behandlar olika delar av multiplikation och division, som t.ex. hur man multiplicerar med en faktor med en flersiffrig faktor, hur man räknar kort division samt hur man kan se sambandet mellan multiplikation och division. Du kommer att jobba både enskilt och i grupp med praktiska uppgifter. Du kommer att jobba med färdighetsträning i Matteborgen eller på någon webbsajt som har lämpliga övningar, spel och aktiviteter. Du kommer även att få delta i diskussioner och samtal och då använder du matematiska begrepp inom området multiplikation och division.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • skriva och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda och undersöka matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom multiplikation och division
 • använda matematiska uttryck när du diskuterar och löser problem tillsammans med andra
 • följa och föra matematiska resonemang

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: